Annons

Svar på tal till Barometern-OT

Mitt svar till till Barometern-OT:s ledare är följande . Tidningen har ganska ovarsamt gått på en rejäl mina. Ledaren 22 oktober gav sig klassiskt in den utvidgade debatten, det vill säga texten börjar jämföra med andra riskbeteenden och saker som människor gör i sitt liv.
Ledare • Publicerad 1 november 2009

Tyvärr är detta inte jämförelser som enligt min åsikt inte låter sig göras. Och varför inte det? Jag återkommer till detta.

Först måste lite bakgrundsfakta om rökning presenteras, det är bland annat förnekandet eller okunskapen om dessa fakta som gör att man måste göra en veritabel logisk kullerbytta för att kunna jämföra skidåkningens och fotbollens risker med rökningens.

Annons

I dag röker minst 1 miljard människor, och år 2030 har ytterliggare 1 miljard börjat röka.

Siffran är svindlande och störande. Man har dessutom beräknat att cirka 100 miljoner människor dog av rökningsrelaterade orsaker under hela 1900-talet. Motsvarande beräkning av antalet som kommer att dö av rökning för hela vårt nuvarande 2000-tal är 1000 miljoner människor .

Den siffran betyder att 10 miljoner människor per år kommer att dö av rökning år 2030.

Bredvid HIV är rökning de två enskilda största orsaker till för tidig död som ökar snabbast världen över. Dessutom drabbar det de ffa yngre, medelålders och de svagaste i samhället. Rökning är den överlägset största enskilda orsaken till sjukdom och för tidig död i världen.

Vidare är produktionen av cigaretter rent miljöförstörande och ofta en sysselsättning som utnyttjar barnarbetskraft. I Malawi som är världens 5:e största tobaksproducent beräknas det finnas minst 78 000 barnarbetare inom tobakstillverkningen. Dom jobbar oftast extremt långa dagar med en obetydlig lön och under direkt hälsovådliga förhållande. I dag sker 75 procent av all tobaksproduktion i världen just i utvecklingsländer.

Världens största tobaksföretag Philip Morris tjänar nästan 2,5 miljarder dollar per år på sin direkt hälsofientliga verksamhet. Man driver sin marknadsföring i utvecklingsländerna på ett sätt som i västvärlden skulle vara direkt kriminellt. Då marknaden för cigaretter minskar i västvärlden lägger man nu sitt marknadsföringskrut på utvecklingsländerna och dess ungdomar.

I Sverige röker i dag 14 procent av kvinnorna och 11 procent av männen, motsvarande siffror för Kalmar Län är 12 procent för båda könen. Vi röker dock mindre och mindre i västvärlden medan antalet rökare i i utvecklingsländerna ökar kraftigt för varje år. Runt 85 procent av världens rökare lever i utvecklingsländer, och nästan 50 procent av all män i världen röker.

Rökning är dessutom en utbildnings och klassfråga även i Sverige . Bland högre tjänstemän röker i dag knappt 5 procent jämfört med gruppen arbetare där 20 procent röker. I gruppen förtidspensionärer och långtidssjukskrivna röker nästan 36 procent. Detta motsvarar att 1 miljon av Sveriges befolkning röker. Det rekryteras således 16 000 nya rökare bland tonåringar varje år. En svensk undersökning från Skåne i år 2009 visar att rökningen bland ungdomar ånyo ökar. I årskurs 2 på gymnasiet röker cirka 35 procent av alla skolungdomar.

I Sverige dör nästan 7000 människor av rökning varje år. Motsvarande döds siffra för Danmark är 12 000, England 106 000, USA 500 000 och i Kina 1,2 miljoner döda per år av rökning. Vem jämför dessa siffror med idrottsskador utan att skämmas?

Rökare förlorar med sin rökning i snitt 7-8 år av sitt liv och dessutom har de 8 -10 år med betydligt nedsatt livskvalitet innan de dör. Som jämförelse så dog det 400 personer i trafiken 2008 här i Sverige och här har vi en tydlig politisk nollvision!

Annons

Tobaksrök innehåller minst 4000 kemiska ämnen varav fler än 50 är kända som direkt cancerframkallande. De vanligaste dödliga sjukdomarna som anses rökrelaterade, är hjärt/kärlsjukdomar, lungcancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Rökning orsakar också kronisk luftrörskatarr, ger ökad risk för astma, magkatarr/magsår, Crohns sjukdom, benskörhet, vissa former av syn- och hörselnedsättningar, tandlossning, impotens, minskad fertilitet, graviditetskomplikationer och plötslig spädbarnsdöd. Även passiv rökning är i dag klarlagt livshotande. I Sverige beräknas 60 lungcancerfall årligen orsakas av passiv rökning.

Jag slutar här och fortsätter förklaringen varför tidningen inte bör jämföra rökningens risker med bilkörning, idrott och övervikt eller andra kirurgiska riskfaktorer

– Rökning har inga positiva effekter utan är en direkt giftig produkt som är starkt vanebildande. Vi behöver den inte för att leva, den ger bara negativa effekter. Det finns ingen lägsta ofarlig nivå på rökning, all rökning är skadlig oavsett hur lite du röker. Att använda själva njutningen av rökning som positivt skäl för rökning håller inte. Då kan vi tillåta narkotika också vilket vore naturligare då detta problem i dag är litet jämfört med rökning. Men här är vi minsann bestämda, inte fan får man knarka, det är ju farligt!

– Mat är något vi måste ha varje dag, det är i grunden nyttigt och utan mat dör vi. För mycket mat ger dock problem som bland annat övervikt. Men det är en sidoeffekt av något som vi behöver, inte att mat är primärt hälsovådligt. Men visst är övervikt är också en mycket allvarlig riskfaktor vid kirurgi och den tas mycket seriöst.

– Alkohol är ett jätteproblem för samhället och är ansvarigt för 1/25 av alla dödsfall världen över. Men vill man sticka ut hakan här, så är drickandet av alkohol i små mängder inte skadligt och tom i vissa studier nyttigt. Vilken rökning återigen aldrig är. En diskussion om alkohol är dock bra, då det också är ett av samhällets absoluta större problem som kräver bättre hantering och prioritet i samhället. Här är sjukvården dock bättre gällande risker. I princip opereras aldrig en aktiv alkoholist utan behandling för sitt drickande. Vilket beror på att vi är medvetna om riskerna med att operera en patient som inte har kontroll på sitt missbruk.

– Idrott det vill säga fysisk motion är i normalfallet alltid nyttigt för majoriteten av de som håller på någon form av aktivitet. Visst kan man skada sig av idrott men idrott i sig är inte skadligt, vilket rökning återigen alltid är. Motion gör människor friskare och gladare.

– Bilar och bilkörning är i sig inte farligt utom om det körs på fel sätt och i för höga hastigheter. Miljöeffekterna är välkända och dessa skall självklart motverkas. Det dör cirka 400 000 människor varje år i trafiken världen över, många är tyvärr väldigt unga. Men här kan lagar och regler och ökad bilsäkerhet minska på detta. Den enda lag som kan minska rökningens skadeverkningar är totalförbud.

Bil och lastbilstrafik behövs för ett samhälles uppbyggnad struktur och logistik. Utan denna stannar samhället inklusive ambulanser som skall köra in svårt trafikskadade till sjukhus för en operation. Rökning behövs aldrig i ett samhälle. Bilar/bussar/lastbilar behövs men kan säkert på sikt ersättas av annat. Jämförelsen med bilar håller ändå inte.

Dessutom , att upprört skriva att den vanliga skraltiga människan också har rätt till vård är populistiskt trams. Det har jag aldrig påstått och det är en journalistisk knorr som bara syftar till att få läsaren att ilsket knyta näven i fickan.

Det är väl klart att alla får och att alla skall få sjukvård. Men alla måste dessutom ta sitt samhällsansvar och medverka till minskade risker för sig själva. Detta samhällsansvar ligger tungt på oss alla och det skapar förutsättningar för en bättre och rättvisare fördelning av de alltmer sinande resurserna för Sveriges världsledande sjukvård.

Annons

Att dessutom använda vårt rökstopps projekt som ett slagträ i debatten om alternativa vårdgivare visar att inte Barometern tar inte sitt samhällsansvar på allvar. Som alltid handlar det bara om att sälja lösnummer. Allt medan rökningen dödar 20 människor per dygn i Sverige och 3300 per dygn i Kina. Ungefär 5 miljoner människor dör per år i världen av rökning, det vill säga 1 människa var 6-7 sekund.

Min uppgift som läkare är att bota, lindra och inte skada. Rent ordagrant står det i ett stycke av Hippokrates läkar ed följande ” och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja”. Det är vad vi på Länssjukhuset i Kalmar jobbar för, dygnet runt varje dag. Så ni som högljutt försvarar rökningen tänk på att ” rökare också är människor fast inte lika länge ”.

Dan Johannesson

läkare i Kalmar

Svar

Få som läst det Dan Johannesson skriver kan betvivla hans engagemang. Det engagemanget har han sin fulla rätt till. Den som röker har, oavsett han eller hon vill sluta med detta eller inte, en lika stor rätt att möta andra läkare än Dan Johannesson om de skulle behöva vård.

Per Dahl

Politisk chefredaktör

Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons