Annons

Stoppa etableringsstoppet

Konfessionella skolor är grundläggande för familjers rätt att fritt uppfostra sina barn.
Ledare • Publicerad 10 november 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Utbildningsminister Anna Ekström (S) vill införa etableringsstopp trots samlad kritik.
Utbildningsminister Anna Ekström (S) vill införa etableringsstopp trots samlad kritik.Foto: Anders Wiklund/TT

Införandet av ett etableringsstopp för konfessionella skolor verkar inte kunna genomföras enligt januaripartiernas tidsplan. Skälet är den massiva kritik som riktades mot förslaget både i regeringens egen utredning och från flera juridiska remissinstanser. Att etableringsstoppet dröjer är glädjande, men det borde stoppas helt och hållet.

Ett förbud mot att bilda skolor med religiös profil strider mot religionsfriheten och näringsfriheten. Båda rättigheterna är stadgade i såväl Europakonventionen, EU-rätten som Sveriges grundlag. Vilket är skälet till att förslaget fick sådan kritik. Det är också i ett försök att lösa detta problem som etableringsstoppet nu försenas.

Annons

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger sig vara övertygad om att regeringen kommer kunna presentera en proposition ”som håller”. Men konflikten med dessa rättigheter är inte någon teknikalitet utan ligger i själva grunden för förslaget. Därför vore det knappast rimligt även om det går att lösa juridiskt.

Etableringsstoppets måltavla är problemet med islamistiska friskolor men träffar både för brett och för smalt. Förbudet skulle drabba alla potentiella konfessionella skolor, såväl kristna och judiska som moderata muslimska. Alltså skolor som inte alls bidrar till integrationsproblemen. Samtidigt gör det inget åt formellt icke-konfessionella skolor som ändå har kopplingar till islamism.

Totalstoppet motiveras ständigt med att inga andra åtgärder räcker. Ett argument som klingar allt ihåligare.

Samma dag som förseningen av etableringsstoppet rapporterades beskrev inrikesminister Mikael Damberg (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) på DN Debatt, regeringens framgångar i att stänga ned extremistisk skolverksamhet. ”Hundratals elever” har räddats undan radikalisering skriver statsråden.

I stället för att inskränka grundläggande friheter borde regeringen utöka dessa, uppenbarligen framgångsrika, riktade åtgärder. Ett av de viktigaste sådana förslagen är ett demokratikrav i bedömningen av fristående skolors huvudmän. Trots att det har föreslagits i två utredningar har det fortfarande inte införts. Faktum är att regeringen, återigen på samma dag, aviserade att förslaget ska utredas en tredje gång.

Förslaget om etableringsstopp är snarast ett uttryck för Socialdemokraternas motvilja mot det fria skolvalet i sig. Som Damberg och Johansson fastslår vill partiet ”förbjuda religiösa friskolor” och "reformera friskolesystemet i grunden”. Människors frihet att forma sitt och sin familjs liv som de själva önskar tycks vara det största problemet för regeringen.

Daniel ÅkermanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons