Annons

Stöd alla våra hemvärnsoldater

Hemvärnet håller ting i Kalmar. Hemvärnsmännen och kvinnorna är välkomna. Att bland bland annat saknar egen skjutbana i länet försvårar dock verksamheten betydligt.
Ledare • Publicerad 12 november 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

I dag intas Kalmar av hemvärnssoldater som samlas för rikshemvärnsting. Det vittnar om det svenska hemvärnets särskilda karaktär. Å ena sidan en självklar del av den militära organisationen. Å andra sidan folkrörelseinspirerad. Ombud ska ta ställning till motioner, diskutera och besluta.

Hemvärnssoldater övar i Sälenfjällen. Deltar gör också Kronprinsessan Victoria.
Hemvärnssoldater övar i Sälenfjällen. Deltar gör också Kronprinsessan Victoria.Foto: Ulf Palm/TT

Men hemvärnet har blivit en allt viktigare del av det svenska försvaret. I dag består denna nationella skyddsstyrka av cirka 21 000 man och utgör därmed något av basen i det svenska försvaret.

Annons

I det moderna kriget får också förband av denna typ en allt mer betydelsefull roll. Militära konflikter är i dag mer geografiskt begränsade. Soldater utbildas för att försvara Sverige i ett ”hybridkrig”, där inslag av irreguljär krigföring blir allt mer central. Det betyder att en fiende inte genomför storskaliga angrepp för att förbereda en invasion utan att skyddsobjekt saboteras, radiomaster förstörs och att utländska specialförband opererar som ”gröna män” på svensk mark.

Hemvärnets personal som har kort beredskap- 8 timmar- har lokalkännedom och inte sällan är utrustade med hundar har därför en central roll i det nya försvaret när det gäller att försvara bland annat skyddsobjekt.

Även om medelåldern idag är strax över 40 år på hemvärnssoldaten döljer statistiken att många av de frivilligt rekryterade har erfarenhet från missioner i Afghanistan eller Mali. En bakgrund som jägarsoldat eller från spaningsplutoner är inte ovanlig. Och hemvärnet har i dag egna underrättelsekompanier som bär prägeln av elitförband.

Men för rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg, väntar problem. Det är gott om luckor i listorna. Specialister måste rekryteras liksom många ”vanliga” hemvärnssoldater, inte minst i den Södra Militärregionen som Kalmar län tillhör.

Problemen kommer inte som något överraskande bakhåll. När få har utbildats inom försvarsmakten är rekryteringsunderlaget minimalt. Det kommer för lång tid att försvåra också bemanningen på deltidsbrandkårer och frivilliga organisationer.

Förkärleken för professionalism och distansen till de värden som är förenade med civilsamhälle och frivillighet- engagemang och närhet - pressade också under många år ned anslagen till frivilligförsvarets organisationer som betraktades som reliker från det kalla kriget.

Att hemvärnet i Kalmar län saknar en egen skjutbana – även om Kosta skjutfält går in in Nybro kommun - hör till bilden. En ny stabsplats i Kalmar – möjligen vid flygplatsen – står också på önskelistan. Underfinansieringen av försvaret drabbade inte minst hemvärnet och de frivilliga föreningarna.

”Och att hemvärnet i ett kustlän saknar en båtenhet ter sig möjligen något förbryllande. Att Öland är av ett stort militärstrategisk betydelse påvisas ju av att stora övningar förlagts på ön.”

Och att hemvärnet i ett kustlän saknar en båtenhet ter sig möjligen något förbryllande. Att Öland är av ett stort militärstrategisk betydelse påvisas ju av att stora övningar förlagts på ön.

Frivilligheten är hemvärnets styrka. Samtidigt är det svårt att öka övningsbördan på soldaterna som i dag är fyra eller åtta årliga dagar.

Drönare, ny teknisk utrustning och mer avancerade vapen hör till utrustningen och till det nya kriget. Det ställer nya krav inte minst på balansen mellan frivillighet och professionalism.

Ett är dock säkert. De hemvärnssoldater som offrar kvällar och helger och är i ständig beredskap för samhällets skull förtjänar allas vårt stöd. Varje dag.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons