Annons

Sorg över Östra Småland

Tidningsdöden når Kalmar när Östra Småland efter många förlustår läggs ner.
Ledare • Publicerad 25 november 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Ett stycke presshistoria skris med nedläggningen av Östra Småland. Ett stycke dyster sådan.
Ett stycke presshistoria skris med nedläggningen av Östra Småland. Ett stycke dyster sådan.

En tidning speglar inte bara sin utgivningsort. Den är också en del av den. Det går inte att tala om vardagslivet i Kalmar utan att beröra pressen. Eller att förstå Kalmar moderna historia utan att diskutera konkurrensen mellan Barometern och Östra Småland. Tidningens artiklar har skapat debatter och diskussioner hemma vid köksborden. Den har citerats nationellt.

Mycket trycksvärta har använts sedan det första numret av Östran lämnade tryckeriet i Kalmar 1928. Inom kort är den sista tidningen utdelad av morgonpigga tidningsbud. Östran och Nyheterna i Oskarshamn läggs ner enligt ett beslut i bolagets styrelse.

Annons

Det gör Kalmar och omgivande kommuner fattigare. En tidning är också något av en kollektiv nyttighet som tjänar även den som själv inte betalar en prenumeration. Granskningen av makten stärker demokratin för alla medborgare. Den fria opinionsbildningen är en förutsättning för folkstyret. Tidningen är en del av vår tids offentliga arena, ett torg som utgör en demokratisk infrastruktur. Ja, i bästa fall är en tidning något av ett lokalt universitet.

Konkurrens mellan mediebolag är i Sverige allt ovanligare. Att Östran levt kvar längre än många andra S-tidningar kan förklaras med arbetarrörelsens starka förankring i flera av länets kommuner.

Tvåtidningssituationen i Kalmar har lett till daglig konkurrens mellan redaktioner och enskilda journalister. Viljan att vara först driver varje journalist värd namnet. Denna konkurrens sporrar och ger energi.

På nationell nivå har tidningsdöden bidragit till en mindre intellektuellt samtal och den har också lett till en klyfta mellan informerade och oinformerade. I tidningens väsen ligger också självständigheten. En ledarsida kan vara ett språkrör men sällan någon megafon.

Så har också Östra Smålands opinionsbildning utmärkts av självständiga röster som Berndt Ahlqvist, Jan G Andersson, Lars Engqvist och nu Peter Akinder. Socialdemokratin denna slutna rörelse har som parti mått bra av samtal och kritik.

Det är sant att många socialdemokratiska tidningar styrts av personer som satt partipolitiska intressen i främsta rummet. Östra Småland är dessvärre inte något undantag. Det har aldrig funnits något högt Ararats berg mellan parti och press. I styrelsen har alltid tunga politiker suttit. Här bör man poängtera att ett företag aldrig blir bättre än dess styrelse. Det har påverkat trovärdigheten i en tid när just avstånd mellan ägande och redaktionella val poängteras allt mer.

Det är emellertid inte hela sanningen till att s-pressen hamnat i massgraven.

Andratidningar fick tidigt problem på annonsmarknaden. Det ligger i sakens natur att annonsörer vänder sig till den större tidningen. Och utan ordning på siffror uppstår oordning för bokstäverna. En tidning behöver både direktörer och redaktörer för att överleva långsiktigt.

I Östrans fall har ägaren Gota Media pumpat in ungefär 100 miljoner kronor i förlustbidrag, samtidigt som synergier vunnits när det gäller bland annat tryck, löneadministration och distribution. Samtidigt som tidningen fått 15 miljoner kronor årligen i statligt presstöd. Det räckte inte. Upplagan har rasat.

Det är värt att tänka på att utan Gota Medias ägande, ledning och ekonomiska förlustbidrag hade tidningen lagts ner för flera år sedan. När Östran köptes var framtiden ljusare för lokalpressen. Sedan kom annonstappen när reklammarknaden började gå över till facebook och google.

Annons

Östrans kommande död berör många. Anställda, läsare ja på olika sätt hela Kalmar. Men nedläggningen varslar också om de svåra tiderna för den prenumererade morgontidningen som sådan. Statligt presstöd, bidrag från Gota som jobbats upp av lönsamma tidningar och skickliga journalister räckte inte för att säkra tidningens överlevnad. För inte så många år sedan raljerade en och annan över arbetarrörelsens tidningsnedläggningar. Det gör få idag.

Östran har alltid varit en konkurrent till Barometern, journalistiskt och politiskt. Men journalister är också kollegor och i många fall vänner. Oberoende av politisk grundhållning delar tidningarna journalistikens grundläggande principer som självständighet, källkritik och pressetik. Nålsticken från Östrans socialdemokratiska ledarsida hör också naturligt till den återkommande pressdebatten.

Det blir färre granskare när Östran läggs ner. Men det är också viktigt att inse att när presstödet infördes skedde det mot bakgrund av att det redaktionella arbetet då var färgat av tidningens politiska linje. I dag utmärks nyhetsarbetet av professionalism, självständighet och integritet medan opinionsbildningen sker på ledarsidan. Debattredaktionen är politiskt oberoende och självständig från ledarredaktionen. Vad gäller nyhets- och debattsidor finns det således inget fog för uppfattningen att det politiska samtalet blir mer ensidigt.

Tidningar som tidigare omtalades som ”monopolister” är inte längre några vinstmaskiner. Alla tidningar har inte delat Östrans långvariga prekära situation. Men utmaningarna är på det hela taget desamma när annonsmarknaden sviktar och prenumerationsstocken minskar något för varje år. Granskning, kvalificerad rapportering och kulturbevakning har ett högt pris.

Priset av färre granskare och färre journalister är emellertid högre i termer av försvagad demokrati.

Och staden blir lite gråare, lite fattigare.

Östra Småland kommer att bli saknad.

Läs mer här:

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons