Annons

Slopa partiernas grepp om nämndemännen

Partiernas nominering av nämndemän påverkar förtroendet för domstolarna, skriver Fredrik Malmberg direktör vid Institutet för mänskliga rättigheter.
Brev till ledarsidan • Publicerad 18 mars 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Barometerns ledare (den 16/3) ifrågasätter om problematiken kring politiskt nominerade lekmannadomare har en koppling till mänskliga rättigheter.

Vill se ny rekrytering av nämndemän. Direktören vid Institutet för mänskliga rättigheter Fredrik Malmberg.
Vill se ny rekrytering av nämndemän. Direktören vid Institutet för mänskliga rättigheter Fredrik Malmberg.Foto: Marko Säävälä/TT

Ett effektivt rättsskydd av oberoende och opartiska domstolar räknas som en av de grundläggande beståndsdelarna i en rättsstat. I artikel 6 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga), och artikel 14 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) slås fast att var och en har rätt till en rättvis och offentlig rättegång inför en oberoende och opartisk domstol.

Annons

Det svenska nämndemannasystemet med lekmannadomare som utses av de politiska partierna aktualiserar frågan om domstolens opartiskhet. Nämndemän har i avgöranden samma rösträtt som juristdomaren och utövar i dömandet således makt mot enskilda. Det är därför avgörande att nämndemän både agerar, och uppfattas kunna agera, självständigt i förhållande till de politiska partierna.

”Bakgrunden till att Sverige fick denna rekommendation är enligt kommissionen farhågor kring nämndemännens oberoende från de politiska partierna.”

I sin årliga rapport om rättsstatens principer 2023 framförde Europeiska kommissionen fyra rekommendationer till Sverige. Den första av dessa rekommendationer är att Sverige ska säkerställa att systemet för utseende av nämndemän garanterar deras oberoende, med beaktande av europeiska normer för rättsväsendets oberoende. Bakgrunden till att Sverige fick denna rekommendation är enligt kommissionen farhågor kring nämndemännens oberoende från de politiska partierna.

En problematik som aktualiseras återkommande, nu senast denna månad när lagmannen i Malmö tingsrätt tvingades ingripa då Malmös kommunfullmäktige blandade in politik i rättsväsendet. Institutet för mänskliga rättigheter ser behov av att utreda hur ett nytt rekryteringssystem för nämndemän kan utformas utan inblandning av de politiska partierna i syfte att säkerställa domstolarnas oberoende och opartiskhet.

Fredrik Malmberg,

direktör Institutet för mänskliga rättigheter

Svar: Vi instämmer i att grova politiska övertramp påverkat förtroendet för nämndemän. Det gäller Socialdemokraternas agerande efter snippadomen i Göteborg där nämndemän tvingades att lämna sina uppdrag. Och som Fredrik Malmberg skriver Liberalernas agerande i Malmö där partiet krävde att en avhoppad politiker skulle lämna sitt uppdrag som nämndeman. Men på det hela taget fungerar ju nämndemannainstitutet väl. Varför laga något som inte är trasigt?

Risken med de alternativ som lanserats till nämndemän är att dömandet blir antingen en rent statlig angelägenhet eller att domstolsdörrarna öppnas för aktivister av olika slag. Det skulle inte säkerställa domstolarnas oberoende och opartiskhet.

Ledarredaktionen

Annons
Annons
Annons
Annons