Annons

Skogspolitik för framtiden

Välkommet med en utredning som ska ta sikte på att förbättra balansen mellan skogspolitikens två mål.
Ledare • Publicerad 8 februari 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Regelförenklingar skulle underlätta för Sveriges många småskaliga skogsbrukare.
Regelförenklingar skulle underlätta för Sveriges många småskaliga skogsbrukare.Foto: Matthias Schrader

Äntligen tillsätts en ny skogsutredning. Rykten om en kommande sådan har surrat ett bra tag, och nu är den till slut på gång. Utredare blir småländske Göran Örlander, som också sitter på gedigen erfarenhet i området: bland annat professor emeritus i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet, och tidigare skogsskötselchef på Södra.

Om någon oroat sig gällande förändringar i de skogspolitiska målen fastslås det klart och tydligt att de ska ligga fast – såväl miljömålet som produktionsmålet.

Annons

Skogen har ibland, träffande, beskrivits som ett grönt guld. Det skapar jobb och bidrar till hela landets välstånd. Sverige behöver ett produktivt skogsbruk. Ett skogsbruk som också ska ta hänsyn till skogens betydelse för klimat och miljö.

Två mål – produktivitet, samt miljö – som dessutom går in i varandra. Som ett led i samhällets gröna omställning kommer användningen av skogen som fossilfri resurs öka. Det behövs goda och balanserade villkor för att skogsbrukarna ska kunna ta sitt ansvar.

”Som ett led i samhällets gröna omställning kommer användningen av skogen som fossilfri resurs öka.”

Att den borgerliga regeringen med denna skogsutredning vill ta fasta just på att hitta en väg fram för en ny skogspolitik som bättre vill förena både skogsbrukets villkor och de ekonomiska aspekterna med miljöhänsyn och skogsbrukets klimatbetydelse låter lovande. Även om man inte ska ropa hej förrän man kommit över ån och det finns en färdig utredning – och i synnerhet innan det finns färdiga förslag från regeringens sida – så finns det anledning till hopp.

Det framstår också som klokt att faktiskt utvärdera den nuvarande skogspolitiken. Mycket har trots allt hänt sedan den först lanserades 1993.

Intressant är även förslaget att utredningen ska överväga en eventuell justering av anmälningsplikten för små avverkningar. I stället för dagens gränsvärde på 0,5 hektar skulle det i sådana fall vara fem hektar som blir det nya. En ganska hög andel – ungefär en tredjedel – av Sveriges skogsbrukare är just småbrukare som inte äger mer än upp till fem hektar skog. Tillsammans utgör det inte ens två procent av den svenska skogen.

För småbrukarna i synnerhet kommer även utredningsuppdraget att föreslå regelförenklingar vara välkommet.

En del saker lyser förvisso med sin frånvaro, som de omtvistade frågorna om artskydd och fridlysningar – men även om det en del höjde på ögonbrynen åt den saken kommer de frågorna att ses över i en annan, separat artskyddsutredning. En sådan bör också se till att se över systemet med ersättning till skogsbrukare vid stoppad avverkning. Det skulle stärka förtroendet för systemet med dess i grunden goda mål att värna hotade arter.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons