Annons

Sista domen: Tingsstället läggs ner

Centraliseringen av domstolsväsendet i Kalmar län är nu fullbordad. Tingsstället i Västervik läggs ned och all verksamhet flyttas till Kalmar tingsrätt.
Ledare • Publicerad 15 mars 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Rättad version: Kostnader för jurister och nämndemäns resor bekostas av Tingsrätten. Hyran svarar Domstolsverket för.

Ett län. En tingsrätt. Inga tingsställen.
Ett län. En tingsrätt. Inga tingsställen.Foto: Ulrika Bergström

Så har alltså domen fallit över tingsstället i Västervik. Efter det att tingsrätten fördes över till Kalmar tingsrätt har förhandlingar sporadiskt hållits vid tingsstället på Esplanaden i staden.

Annons

Därmed är den domstolscentralisering som inleddes 1995 fullbordad i Kalmar län. 2005 stängdes tingsrätterna i både Västervik och Oskarshamn. I båda städerna fortsatte Kalmar tingsrätt att bedriva verksamhet vid tingsställen för enklare mål. Oskarshamns tingsställe blev inte långlivat. Det stängdes efter 10 år. Lokalerna var usla, berättas det. Det stank i lokalen. Även i Vimmerby hade lagboken och klubben plockats bort när tingsstället där gick till rättshistorien.

Under denna tid halverades antalet tingsrätter i Sverige från 96 till 48.

Nedläggningen i Västervik motiveras med de ökade krav på säkerhet som numera ställs med tanke på den allt grövre brottsligheten. Kostnaden för lokalen har annars varit låg. Årshyran har legat totalt på under 600 000 kronor.

Och de kostnader som istället uppkommer för resor för jurister och nämndemän tingsrätten i Kalmar.

Och när det gäller tingsrätter fattas beslut om stängning av riksdag, när det gäller tingsställen av tingsrätten.

Tingsrättsdöden bör beskrivas som ett historiskt skifte i svensk rättshistoria. På det stora hela taget gäller nu principen om ett län och en tingsrätt.

Målet med centraliseringen var i vanlig ordning effektivisering och specialisering samt ökad enhetlighet i dömandet. Har de nåtts? De utvärderingar som genomförts pekar på att större domstolar är mer optimala när det gäller att bygga upp ett administrativt kunnande. Det pekas på rekryteringsproblemen som drabbade de gamla mindre tingsrätterna. Fast nedläggningshotade verksamheter har alltid svårt att rekrytera personal. Avlövningen av mindre tingsrätter - eller för all del tingsställen - gjorde dem också nedläggningsbara. Vem vill arbeta i ett tingsställe där det som i Oskarshamn ”stank”?

Stängningarna av domstolarna har också lett till att advokatkontor slagit igen för gott. Redan för sju år sedan varnade Advokatsamfundet för att det saknades advokatverksamhet i 123 av landets 290 kommuner. Digitala möten i all ära, men den lokala advokatbyrån har sin viktiga funktion för den som behöver ett ombud i en affär, tvist eller familjeärenden. Möjligheten att få juridisk hjälp påverkas nu av vilket postnummer man är skriven på.

De mindre tingsrätterna ersattes av på många håll av stora rättscentrum i residensstäderna. I flera samlokaliserades polis, åklagarmyndighet och domstol. Det signalerar att domstolarna är en del av statsapparaten och förminskar dess oberoende.

Byggnaderna åskådliggör således en annan syn på domstolarnas självständighet än den som rådde i Oskarshamn och Västervik där tingsrätterna hade egna lokaler.

”Tingsrättsdöden bör beskrivas som ett historiskt skifte i svensk rättshistoria.”
Annons

Domstolsnedläggningarna nådde sin höjdpunkt precis åren innan konflikten stad-land nådde den politiska dagordningen. Det var månne inte Domstolsverkets uppdrag att beakta konsekvenserna av juristflykten för civilsamhälle och näringsliv för de städer som förlorat sin tingsrätt. Men följderna av att även mellanstora städer mister statliga tjänster som kräver högre utbildning är tydliga.

Och populismens framväxt kan också ses som en reaktion på centralisering från de platser som förlorat bland annat sin egen symbol för vad lag och rätt är. Att bevara mindre tingsrätter har sitt pris, att lägga ned dem har uppenbarligen också en kostnad som inte bara kan mätas i pengar.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons