Annons

Sänk inte rättssäkerheten vid hovrätterna

Ompröva frågan om utvidgade prövningstillstånd.
Ledare • Publicerad 19 juni 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Den tuffa brottsutvecklingen får nu konsekvenser vid landets domstolar. Hovrätterna, alltså den instans som tar upp överklaganden av tingsrättsdomar, lider av överbelastning. Fall där någon tilltalad sitter kvar i häkte efter att ha blivit dömd i tingsrätten ska tas upp med förtur vilket sätter stor press på domstolarna. Lägg därtill att de högre anslagen till polis och åklagare nu syns i måltillströmningen.

Överklaganderätten till hovrätterna är på gång att begränsas.
Överklaganderätten till hovrätterna är på gång att begränsas.Foto: Adam Ihse/TT

Vad göra? Domstolsverket utarbetar ett eget förslag till besparing och prioritering som landets hovrättspresidenter ställer sig bakom. Man vill begränsa överklaganderätten. I dag krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp ett ärende från tingsrätten om den tilltalade är döm till ett lägre straff än sex månaders fängelse. Hovrättspresidenterna vill nu att det införa prövningstillstånd för alla fall av lägre straff än två års fängelse.

Annons

Liknande krav på mer långtgående användning av prövningstillstånd, eller PT som de kallas, har kommit från tidigare justitieministrar vid namn som Laila Freivalds (S) och Gun Hellsvik (M) utan att ha fått majoritet från riksdagen. Men nu hörs ropet alltså från den innersta domarkretsen.

”Det finns ingen anledning att ifrågasätta deras rättspatos. Rutinerade hovrättsdomare har säkerligen suttit i åtskilliga rättegångar där utgången efter den tidigare noggranna tingsrättsprocessen ter sig helt given.”

Det finns ingen anledning att ifrågasätta deras rättspatos. Rutinerade hovrättsdomare har säkerligen suttit i åtskilliga rättegångar där utgången efter den tidigare noggranna tingsrättsprocessen ter sig helt given. Där avgörandet inte kommer få några konsekvenser för framtida rättstillämpning alls och där straffet är relativt kort. Det påpekas också att resurserna istället kan läggas på mål som verkligen behöver prioriteras.

Men presidenterna är inte bara lagfarna domare de är också myndighetschefer med budgetansvar. Problemet är att förslaget motiveras av budgetskäl, motiveringen är inte ursprungligen grundad i någon analys av att dagens överprövning i hovrätterna till stor del ter sig onödiga.

De kritiker som hörts i debatten, som professorn i processrätt vid Uppsala universitet Eric Bylander, understryker att beslut om att prövningstillstånd nekas inte behöver motiveras. Den upplevda rättssäkerheten riskerar därmed att påverkas.

Rättsfrågor som dessa ägnas också mindre utrymme i den offentliga debatten. Ett utvidgat prövningstillstånd ska inte beskrivas som hot mot rättsstat eller mänskliga rättigheter – här är överorden många i debatten – men det är notabelt att tämligen genomgripande förändringar som kan påverka rättssäkerheten väcker så litet intresse. Se gärna över frågan om prövningstillstånd – men något är fel om den nya brutala brottsligheten sänker rättssäkerhetsribban vid domstolarna.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons