Annons

Regeringen struntar i granbarkborrarna

Trots att granbarkborrarnas framfart är en nationell angelägenhet tycks regeringspartierna snarast motverka skadedjursbekämpningen.
Ledare • Publicerad 5 augusti 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Granbarkborrar åsamkar enorma skador i svensk skog.
Granbarkborrar åsamkar enorma skador i svensk skog.Foto: Jessica Gow/TT

Sveriges högsta träd har dött. Den 49,6 meter höga Mölnbackagranen, i Forshaga kommun, har slutligen dukat under för granbarkborren. Granen började växa redan år 1890 och skulle enligt Fredrik Reuter, som driver webbsidan skogsforum.se, ha kunnat bli uppemot 60 meter hög.

Även korandet av en efterträdare på förstaplatsen hämmas av skadedjuren. Marken där granen står är rikt på hyperit och huserar därför flera potentiella kandidater. Men hela området är tyvärr drabbat av barkborren och Fredrik Reuter uttrycker sig tveksamt om något träd kommer överleva angreppen.

Annons

Att det svenska rekordet har fallit offer för granbarkborrarna är en pregnant symbol för att angreppen är en nationell angelägenhet. De har ökat under flera års tid och åsamkade bara förra året skador på 3,5 miljarder kronor för skogsbruket.

Det drabbar inte minst Kalmar. Länets skogsbrukare verkar fortfarande i sviterna av torkan år 2018 som ledde till en explosion av granbarkborrar. De inledande torra sommarmånaderna i år har heller knappast hjälp situationen. Detsamma kan tyvärr sägas om regeringen.

En nödvändig åtgärd är att tillåta bekämpning även i skyddade skogar. Både för att minska risken för stora svärmningar överlag, men särskilt för att skydda angränsande privat skog. Skadedjuren tenderar ju, av naturliga skäl, att strunta i människans gränsdragningar.

”Gång på gång försvårar regeringen bekämpningen av granbarkborrar.”

Förra året ändrade därför länsstyrelsen skötselföreskrifterna för sina naturreservat för att kunna bekämpa stora angrepp. Beslutet överklagades dock och ska avgöras på miljödepartementet. Där har frågan blivit liggande i över ett år.

Trots påtryckningar från riksdagsmän i länet kan inte klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) ens ge något besked om när frågan kan vara avgjord. Under tiden fördröjs bekämpningen.

Liknande problem kan uppstå på grund av regeringens Skogsutredning som bland annat föreslog att Hornsö ekopark skulle omvandlas till naturreservat. Detta riskerar att drabbar närliggande skogsägare om det förhindrar arbetet mot barkborrar även där.

Därtill driver Miljöpartiet för att avskaffa trakthyggesbruk till förmån för framför allt blädningsbruk. Alltså att avverka de grövsta träden och lämna resten att fortsätta växa. En metod som dock bara är lämplig för vissa träslag, såsom gran.

Skogsstyrelsen anser att blädningsbruk kräver minst 70 procent gran i skogsbeståndet för att bli framgångsrikt. En sådan övergång lär därmed leda till en ökning av granskog. Problemet är att just gran är ett av de mest sårbara träslagen för granbarkborren.

Gång på gång försvårar regeringen, med Miljöpartiet i spetsen, bekämpningen av granbarkborrar. Det är enormt skadligt för såväl Kalmar län som riket i stort.

Daniel Åkerman

Daniel ÅkermanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons