Annons

Rätt agerat efter kycklingskandalen

Marknaden gynnar producenter som sköter sig och lever upp till konsumenternas förväntningar på välskötta djur.
Ledare • Publicerad 2 juni 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Färre vill äta kycklingar som misskötts.Foto: Maths Olsson

Kyckling på fredag, då mår man riktigt bra. Så sjöngs det gemytligt i Kronfågels kycklingreklam på tv runt millennieskiftestiden. Som framkommit sedan förra veckans avslöjanden i Aftonbladet, om hur det funnits allvarliga brister i företagets hanteringar då kycklingar skållats levande, är det nu fler och fler kunder som väljer att skippa kronfågelkycklingen till det kommande fredagsmyset.

Även åtminstone 90 kommuner har än så länge ratat Kronfågel som leverantör, efter ett ställningstagande som inleddes efter ett handlingskraftigt beslut av Moderaterna i Göteborg. Något som sänder en stark signal, och för övrigt vittnar om det orättvisa i anklagelserna som vissa då och då häver ur sig om att borgerliga inte skulle bry sig om djur och natur.

Annons

Den stora mängden kommuner som tagit detta steg – en stor förlust för ett enskilt företag – visar hur pass viktigt det är med kommunernas beslut i frågor som rör jordbruket. Kommunalt engagemang kan vara betydligt mer betydelsefullt för svensk djurhållning än entusiastiska – och ibland lagbrytande – aktivister. Demokratiska beslut väger tungt.

Och ansvarstagande är ju också något som länge efterfrågats från jordbruket självt. Det ligger i jordbrukarnas egna intressen med en verksamhet där djurskötseln lever upp till konsumenternas högt ställda krav på en etisk djurhållning.

”Etisk djurhållning ligger i jordbrukarnas egna intressen.”

I takt med att allmänheten blivit än mer mån om att boskapens livstid ska präglas av en god tillvaro, blir det också nödvändigt för producenter att gå sina kunder till mötes på denna punkt – eller att annars ta de ekonomiska konsekvenserna när kunder som känner avsmak inför i detta fall kycklingarnas villkor också följaktligen väljer att vända sig till konkurrenter.

Något som för övrigt demonstrerar marknadsekonomins principer. Den fria marknaden fungerar och är inte något som behöver strida mot omsorgen om miljö och klimat eller en väl utförd djurskötsel. Näringsliv och ansvarstagande kan gå hand i hand.

Jordbruk som strävar efter en god standard, kunder som ställer höga krav, och politiker som agerar utifrån sakförhållanden och ideologiska principer. Systemet fungerar.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons