Annons

Pressfriheten måste försvaras varje dag

Sverige ligger på hedrande fjärdeplats i pressfrihetsindex. Men även i Sverige finns brister. Säkerheten för journalister är ett problem.
Ledare • Publicerad 3 maj 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Pressfrihetsindex 2023

På pressfrihetens dag kommer nyheten att Sverige tappar en placering i det internationella pressfrihetsindexet. Från nummer tre till nummer fyra. Det är ingen stor sak, men motiveringen till poängtappet i beräkningen förtjänar självfallet att analyseras.

Reportrar utan gränser som svarar för indexet där Norge toppar hänvisar till den nya lagen som förbjuder utlandsspionage. Även säkerheten för journalister i Sverige uppmärksammas.

Annons

Att polisen utan lagstöd vid flera tillfällen kontrollerat och hindrat journalister är allvarligt och något som också som fått Justitieombudsmannen JO att rikta allvarlig kritik mot myndigheten. I fråga om säkerheten för svensk press är frågan om inte Reportrar utan gränser underskattar snarare än överskattar problematiken. Angreppen mot journalister som bevakar utanförskapsområden är många. Det leder till att medier inte kan ge en fullständig bild av aktiviteten hos kriminella gäng eller kan skildra de slöjpoliser som övervakar unga kvinnors vardag.

Lagen om utlandsspioneri är från ett pressperspektiv tveksam. Men det är viktigt att påtala att i länder som Norge och Danmark som alltså hamnar över Sverige i frihetsrankingen så har de handlingar som omfattas i lagen sedan länge straffats mycket hårdare än i Sverige. Det visar förarbetena till den svenska lagstiftningen. Det är oklart om Reportrar utan gränser beaktat detta. (SOU 2017:70 sid 441 ff).

I vilket fall är synpunkterna och den stenhårda granskningen välkomna. Den som ändrar och inskränker någon frihet - pressfrihet, äganderätt eller religionsfrihet - måste alltid ha den fulla bevisbördan. Och därför måste också pressfrihetens vakthundar ständigt vara på tårna.

Om inte grundläggande rättigheter ständigt understryks tas det för givna och de riskerar att betraktas som lagar utan särskilt innehåll. Av det följer att rättigheter devalveras och blir förhandlingsbara.

Men rättigheterna måste också förklaras för att inte uppfattas som innehållslösa.

”Åter finns det anledning att uppmärksamma nobelpristagaren i ekonomi, Amartya Sen, som i sin forskning visat att någon svältkatastrof aldrig inträffat i en demokrati.”

Åter finns det anledning att uppmärksamma nobelpristagaren i ekonomi, Amartya Sen, som i sin forskning visat att någon svältkatastrof aldrig inträffat i en demokrati.

Pressfriheten är av avgörande betydelse. I en demokrati med fri press kan en svält aldrig döljas. Med pressen får också utsatta grupper en röst. Till det kommer pressen som förmedlare, som Sen skriver, av goda värden.

Att fri press är ett vaccin mot korruption visar Reportrar utan gränsers karta över världen. Korruption och ofria medier går hand i hand. Men även i demokratiska länder är det sällsynt att statliga granskningsorgan avslöjar korruption - visselblåsarna vänder sig till medier. Tidningsdöden i USA, visar forskning från Pen, har också bidragit till ökad korruption och maktmissbruk.

Slutsatserna är tunga eftersom det nu går att jämföra distrikt som drabbas av tidningsdöden med orter där lokaljournalistiken lever.

Forskningsrönen om att lågt tidningsläsande minskar valdeltagandet verifieras också. Allt färre amerikaner har kännedom om lokala politiker och frånvaron av journalistik minskar intresset för politiken och att gå till valurnorna.

Annons

Så är också tidningsdöden en delförklaring till den växande polariseringen i USA. Utan lokaljournalistik så blir väljarnas egna frågor också mindre viktiga för politikerna i kongressen. Den federala nivån separeras från den lokala.

Se där några påminnelse om pressens betydelse. Och om pressfrihetens.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons