Annons

Plikten att kompensera brottsoffren

Kränkningsersättningen höjs i M/KD-budgeten. Det handlar om att steg för steg upprätta brottsoffren.
Ledare • Publicerad 2 januari 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Brottsoffer förtjänar inte bara uppmärksamhet i form av ljus utan också ersättning och kompensation.
Brottsoffer förtjänar inte bara uppmärksamhet i form av ljus utan också ersättning och kompensation.Foto: Tomas Oneborg/TT

Synen på straff har förändrats under de senaste åren. Tidigare stod förövaren i fokus och återanpassningen i samhället var avgörande för straffet som utdömdes. I dag har istället tanken om proportionalitet blivit allt mer vägledande. Det vill säga ju allvarligare brott, desto högre straff. Brottsoffrets rätt till kompensation, eller skadestånd, har också fått ökat fokus vilket inte minst är viktigt ur ett rättviseperspektiv.

Att ersättning vid misshandel ges för brutna ben, glasögon som har gått sönder eller andra fysiska skador är ofta självklart. Dessutom kan brottsoffret ha rätt till kränkningsersättning som ska kompensera för det obehag, rädsla eller skam som brottet har lett till. Dessa nivåer är relativt låga men i och med den nya budgeten ska kränkningsersättningen fördubblas. Ett förslag som inte har fått så mycket medial uppmärksamhet men som innebär att upprättelsen för brottsoffer blir betydligt större.

Annons

Att uppskatta hur stor en kränkningsersättning borde vara är väldigt svårt. Ju grövre och mer integritetskränkande ett brott är, desto svårare blir bedömningen.

Varken 100 eller 200 000 kronor står i proportion till ett mordförsök eller en våldtäkt. Brotten är helt enkelt så pass allvarliga att ersättningen tenderar att bli sekundär.

När det kommer till misshandel, rån eller hot är det något enklare med ett nyanserat synsätt. Även om dessa brott också kan leda till en oro eller rädsla som håller i sig lång tid efter att brottet har begåtts. Vi undviker platsen där misshandeln skedde, flyttar från huset där det blev inbrott eller handlar i en annan affär än den där rånet ägde rum.

Trots allt säger storleken på kränkningsersättningen någonting om hur klandervärt samhället tycker att ett visst brott är.

Det finns också en moralisk aspekt av att samhället, eller förövaren, ska försöka att kompensera den som har blivit utsatt. Det ska inte heller löna sig att begå brott. Därför är både betydande straff och ersättningsskyldighet viktigt för att markera mot de som väljer att ställa sig över våra lagar. Att höja kränkningsersättningen handlar till syvende och sist om vad som är rättvist. Precis som att straff ska stå i proportion till brottets allvar, ska även kränkningsersättningen göra det.

Sofia WidegrenSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons