Annons

Planera för att bränna arkiven

Vi har inte råd med en till Transportstyrelsenskandal.
Ledare • Publicerad 1 augusti 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
2017 avslöjades en allvarlig it-läcka på Transportstyrelsen.
2017 avslöjades en allvarlig it-läcka på Transportstyrelsen.Foto: Erik Simander/TT

Kort efter Rysslands invasion påbörjade Ukraina ett arbete för att snabbt forsla sitt folkbokföringsregister utomlands, för att undvika att informationen hamnar i fiendens händer. Förutom själva folkbokföringen lyckades man rädda bland annat lantmäteriuppgifter och bolagsregister (SR 28/7). Skulle Sverige klara av att skydda landets känsliga uppgifter lika väl?

Om vi tittar till de senaste åren är svaret dessvärre nej. Sverige är fantastiskt gällande bokföring av de flesta slag, men vi tenderar att bete oss vårdslöst och naivt gällande den inhämtade informationens hantering. Därför skedde den stora Transportstyrelseskandalen, där känslig information bland annat om landets broar, tunnelbana, vägar och hamnar röjts.

Annons

Riksenheten för säkerhetsmål konstaterade att informationen som röjts kan vara till skada för rikets säkerhet. Och det är inte den enda skandalen som uppkommit till följd av vårdslöst hanterande av känslig information.

”Skatteverket ser nu över möjligheten att flytta känslig data i händelse av väpnad konflikt.”

Även Naturvårdsverket har läckt information som kan ha hamnat i händerna på främmande makt. Naturvårdsverket är en av landets krisberedskapsmyndigheter och ansvarar bland annat för personuppgifter och sekretessbelagd information. Så sent som förra året blev de utsatta för en it-attack, varefter det är möjligt att det bland annat läckts information från jägarregistret. Och det är inte heller första gången som information hamnat i fel händer från just Naturvårdsverket, för 2019 fick en känd aktivist mot rovdjursjakt tillgång till information bland annat om just rovdjursjägare.

Att återge alla felsteg som tagits de senaste åren är omöjligt i denna spalts begränsade utrymme, men det är många. Bland annat på Sveriges radio, i Stockholms tunnelbana och i Lysekils hamn. Men det måste konstateras att Sverige helt enkelt inte är psykologiskt eller logistiskt förberett för en faktisk säkerhetskris.

Men det finns tecken på tillnyktring. Skatteverket ser nu över möjligheten att flytta känslig data i händelse av väpnad konflikt. Fler av landets myndigheter behöver ta efter och hitta sätt att säkra deras information även i värsta möjliga fall. Och även sätt att förstöra samma information, om alternativet är att informationen når fienden.

Alex VårstrandSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons