Annons

Partiet Nyans utan nyanser

Det kom inte som en överraskning att det med tiden skulle bildas ett islamistiskt parti i Sverige.
Ledare • Publicerad 2 augusti 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

År 2019 bildades Partiet Nyans och bakom partiet stod Mikail Yüksel, som året innan hade uteslutits ur Centerpartiet. Då, år 2018, stod Yüksel som andranamn på Centerpartiets riksdagslista, efter Annie Lööf. Skälet till uteslutningen var Mikail Yüksels tidigare kopplingar till den fascistiska och islamistiska turkiska rörelsen Grå Vargarna.

Några år tidigare uteslöts dåvarande bostadsministern Mehmet Kaplan ur Miljöpartiet för sina aktiviteter med Grå Vargarna. Ur Miljöpartiet uteslöts även Yasri Khan, också han för att han står på en islamistisk grund. Både Mehmet Kaplan och Yasri Khan har Mikail Yüksel önskat se som toppkandidater för Partiet Nyans.

Annons

Det är därför inte förvånande att Partiet Nyans har en islamistisk inriktning. Inte heller är det överraskande att ett sådant parti skulle bildas i Sverige, där islamistiska uppfattningar tyvärr har fått fäste.

Se upp för Partiet Nyans, som har totalitära drag. Foto: Johan Nilsson / TT.
Se upp för Partiet Nyans, som har totalitära drag. Foto: Johan Nilsson / TT.Foto: Johan Nilsson/TT

Partiets totalitära drag blir synliga på flera sätt. Ett av Partiets Nyans huvudpunkter är att inskränka yttrandefriheten. Exempelvis driver partiet att den framlidne konstnären Lars Vilks verk Nimis, som finns i Skåne, ska brännas ned. Likaså ska förbudslagar stiftas mot att använda sig konstnärligt av Mohammed. Att bränna konstföremål och hänvisa till en upplevd förödmjukelse, är drag som känns igen från andra totalitära rörelser.

Partiet Nyans menar att de driver minoritetsfrågor och försöker därmed osynliggöra att islam och muslimer inte alls är en minoritet, utan utgör en majoritetskultur i muslimska länder.

Det märks exempelvis i deras retorik: man kräver att den svenska majoritetskulturen ska anpassa samhälls- och värderingssystemet efter dem och att vår demokrati och öppenhet, våra traditioner och vårt kulturarv ska böjas och bändas.

”Partiets ställningstaganden och retorik syftar till att polarisera och segregera Sverige samt öka muslimska gruppers misstänksamhet mot det svenska samhället.”

Partiet slog nyligen fast att de driver att nationella och religiösa minoriteter ska få betald ledighet på sina helgdagar. Man anser sig inte enbart vara talespersoner för Sveriges muslimer, utan även för de nationella minoriteterna och skjuter dem framför sig. Särskilt motsägelsefullt blir det att partiet använder judar som argument för sina ställningstagande, då Partiet Nyans driver att Sverige ska införa sanktioner mot den judiska staten Israel.

Mikail Yüksel var en av dem som drev en aggressiv kampanj mot Sverige, som innehöll desinformation om att svensk socialtjänst systematiskt omhändertog muslimska barn på felaktiga grunder.

Partiets ställningstaganden och retorik syftar till att polarisera och segregera Sverige samt öka muslimska gruppers misstänksamhet mot samhället. Miljöpartiets Leila Ali Elmi har kritiserat partiets metoder: ”Nyans går all in på att kapitalisera på den känslan.”

Partiet Nyans vill förändra vårt land i grunden. Det islamistiska partiet är bara i början av sin lista med krav på särställning och särlagstiftningar, krav som måste mötas med ett svenskt samhälle som står bergfast i sina grundvalar och inte vacklar.

Annika BorgSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons