Annons

Ovärdigt om Sverige inte hjälper tolkarna

När talibanerna rycker fram allt längre in i Afghanistan bör det vara självklart för Sverige att ge en fristad åt dem som riskerat sina liv sida vid sida med svenska styrkor.
Ledare • Publicerad 4 augusti 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Lokala tolkar har varit ovärderliga för den svenska insatsstyrkan i Afghanistan.
Lokala tolkar har varit ovärderliga för den svenska insatsstyrkan i Afghanistan.Foto: Sgt Alexander Karlsson/Combat Camera/Försvarsmakten

Stridigheterna i Afghanistan har eskalerat under helgen då talibanerna inledde en överraskande bred offensiv mot flera viktiga provinshuvudstäder. Angreppen kan enligt bedömare förebåda ett totalt maktövertagande.

Afghanistankännaren Anders Fänge anser att Kabul har små chanser att segra över talibanerna. Även om den civila regeringen lyckas hålla sina ställningar lär islamisterna kunna tvinga den att kapitulera.

Annons

Han får stöd av Rouzbeh Parsi, på Utrikespolitiska institutet, som säger sig ha ”extremt svårt” att tro att någon kommer kunna bromsa talibanernas framfart.

Talibanerna har flyttat fram sina positioner i Afghanistan sedan USA började dra tillbaka sina trupper i början av maj. Från att ha varit relativt tillbakatryckta, bedöms islamisterna nu kontrollera två tredjedelar av landets yta.

Det prekära läget har aktualiserat situationen för de afghaner som har bistått den svenska insatsstyrkan. När den svenska fanan halades för sista gången på basen Camp Marmal den 25 maj, lämnades flera av dessa kvar. Enligt källor till Ekot finns omkring 15 tolkar kvar i Afghanistan.

Dessa fruktar nu repressalier från talibanerna. Det är ofta allmänt känt vilka personer som har jobbat för svenskarna, varför det finns en påtaglig risk att de kan bli angivna. Rädslan är också sorgligt befogad. Skräckinjagande rapporter från erövrade områden visar hur talibanerna torterar, mördar och skändar oppositionella.

”Sverige har en plikt att hjälpa de personer som har ställt upp för oss i Afghanistan.”

Flera av tolkarna har sökt uppehållstillstånd i Sverige men har fått avslag. Detta trots att det redan 2014 infördes en särskild ordning för personal som har arbetat för den svenska truppen. Då fick ett tjugotal lokalt anställda afghaner och deras familjer flytta till Sverige som kvotflyktingar.

I ett beslut som Ekot har granskat bedömde Migrationsverket att 18 månaders arbete för den svenska styrkan inte var tillräckligt för att ge särskild anknytning till Sverige. Till Ekot uppger myndigheten att den inte har klara riktlinjer för hur lång tjänstgöring som krävs för att få uppehållstillstånd, men att det generellt är svårt att uppnå.

Det borde vara en självklarhet att Sverige har en plikt att hjälpa de personer som har ställt upp för oss i Afghanistan. Att det bara skett under en kort period spelar tyvärr ingen roll för talibanerna. Har man i deras ögon gått fiendens ärenden är det tillräckligt. Det inser de flesta andra länder som har deltagit i Isaf-insatsen. Till exempel har USA evakuerat flera hundra afghaner bara de senaste dagarna.

Sverige har också ett egenintresse i att återgälda dem som hjälper oss. Annars riskerar vi att få ett dåligt rykte internationellt vilket kan skada vår förmåga att stödja andra fredsbevarande insatser. Varför skulle invånarna i exempelvis Mali vilja tolka åt svenska trupper om det är känt att vi bara kommer lämna dem i sticket efteråt?

Moderaterna har nu krävt att regeringen ska vidta åtgärder för att bistå de afghanska tolkarna. Partiets försvarspolitiske talesperson Pål Jonson anser att Migrationsverket ska uppdras att dels tillsammans med Försvarsmakten utreda skyddsbehovets omfattning, dels specificera att afghanska lokalanställda ska ges förtur som kvotflyktingar.

Det bör inte vara svårt för regeringen att hörsamma Moderaternas initiativ. Det vore ovärdigt Sverige att inte ta hand om dem som riskerat livet i rikets tjänst.

Daniel Åkerman

Daniel ÅkermanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons