Annons

När företag blir marknadens fiende

God konkurrens måste upprätthållas även om det sker på enskilda företags bekostnad.
Ledare • Publicerad 7 augusti 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Tåg och böcker är två marknader som lider av konkurrensproblem.
Tåg och böcker är två marknader som lider av konkurrensproblem.Foto: Christine Olsson/TT

Sveriges största nätbokhandel Adlibris har planerat att ta bort förlag från sin hemsida som inte använder en extern distributör. De nya kraven skickades under sommaren till alla förlag som säljer sina böcker via Adlibris och skulle träda i kraft redan i september. Utan extern distributör skulle det därefter vara slut med försäljningen.

Det skulle innebära enorma problem för många förlag eftersom extern distribution knappast är en liten kostnad. I synnerhet drabbas mindre förlag som har små marginaler att hantera oväntade utgifter. Det kan i längden leda till en utslagning av små förlag. Adlibris är nämligen helt dominerande på marknaden för nätbokhandel.

Annons

Adlibris är mer än tre gånger så stort som det näst största konkurrenten, Bokus, och har i perioder haft en marknadsandel på över 50 procent. Därtill är det den enskilt största leverantören till landets bibliotek, vilka är viktiga för många förlags försäljning. Böcker som inte finns på Adlibris riskerar alltså att i praktiken bli osynliga för många kunder.

Föga förvånande ledde de nya kraven till omfattande kritik och efter ett par dagar drogs de tillbaka. För stunden är krisen avvärjd, men den visar att det fortfarande finns problem med bristande konkurrens i Sverige.

”Monopol är alltid skadliga för såväl marknaden som kunderna.”

Ett annat exempel som blivit aktuellt under semestertider och särskilt på grund av coronapandemin är tågmarknaden. Tidigare i sommar uppmärksammade Timbros nättidning Smedjan problemen med SJ:s dominans. I synnerhet kring biljettförsäljningen.

Trots att det sedan 2010 finns flera konkurrerande tågbolag säljs 98 procent av alla biljetter på SJ:s hemsida. Alltså även biljetter till andra bolag. Problemet är att SJ inte låter alla tågbolag vara med.

Ett uppmärksammat exempel är Saga Rail som trafikerade sträckan Linköping-Stockholm. Bolaget anmälde SJ:s kontroll över biljettförsäljningen till Konkurrensverket som bedömde att det var ett konkurrensproblem. Därför rekommenderade myndigheten att försäljningen skulle regleras för att säkra lika villkor. Så skedde dock inte och Saga Rail har sedan dess lagt ner sin verksamhet.

I sig gör inte marknadsdominerade företag något fel. Adlibris har påpekat att bokförsäljning från förlag med egen distribution har låg eller ingen lönsamhet. Och SJ har egentligen ingen skyldighet att bistå sina konkurrenter. Men det gör inte problemet mindre – tvärtom.

Det faktumet får dock heller inte stå i vägen för nödvändiga åtgärder. Monopol är alltid skadliga för såväl marknaden som kunderna eftersom det är konkurrens som driver välståndsutvecklingen. Att främja fri konkurrens är alltid viktigare än att värna enskilda företag.

Daniel Åkerman

Daniel ÅkermanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons