Annons

Linnéuniversitetet får skuggsamhället att växa

Linnéuniversitetet används som ett verktyg för att komma till Sverige för andra syften. ”Studenterna” blir föremål för arbetslivskriminalitet.
Ledare • Publicerad 5 september 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Av de pakistanska studenter som studerar vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö bor bara 6 procent i Kalmar och 20 procent i Växjö.

Bara en av fem pakistanska studenter vid Linnéuniversitetet bor i Kalmar eller Växjö.
Bara en av fem pakistanska studenter vid Linnéuniversitetet bor i Kalmar eller Växjö.Foto: Linda Eliasson

Flest bor i Stockholm - och i Pakistan. Sedan följer Göteborg och Malmö.

Annons

Uppgifterna återfinns i Migrationsverket interna rapport Missbruk av uppehållstillstånd för studier som Expressens politiska redaktör, Anna Dahlberg, var först med att uppmärksamma.

Enligt myndigheten är ett val av bosättningsort en tydlig indikation på studieavsikt. Den som kommer till ett nytt land med avsikt att studera bosätter sig rimligen i närheten av lärosätet. Med tanke på att mastersutbildningarna som detta gäller knappast är några distanskurser tyder statistiken på att det är annat i Sverige som lockar än föreläsningar, seminarier och tentor.

Bosättningsmönstret är inte den enda indikatorn på att allt inte står rätt till.

Efter ett år ansöker en tredjedel av studenterna från Pakistan i Sverige om att byta skäl för uppehållstillstånd till arbete. Ytterligare en tredjedel försvinner ur högskolevärldens rullor och fullföljer alltså inte sin utbildning. Bara en tredjedel av masterstudenterna fortsätter det andra året.

Ytterligare en indikator på att studenternas studieavsikt är låg är att Migrationsverket identifierat att många rekryterats av agenter i Pakistan som lockar med möjligheter till obegränsat arbete i Sverige. Medan andra länder begränsar arbetsmöjligheterna i tid räknat saknas sådana regler i Sverige. Antagningskraven är också låga och högskolorna tjänar stora pengar på att ta in kursavgifter för utländska studenter på program där platserna inte är fyllda.

”Det är en grupp människor som vi inte vet var de befinner sig eller vad de gör”, konstaterar myndigheten och påpekar att den sannolikt är utsatt för arbetslivskriminalitet och att de unga pakistanierna är en utsatt grupp som arbetar i riskabla branscher.

”De regler som skulle stärka Sverige som kunskapsnation och locka hit talanger fungerar således som ett smörjmedel för en sektor målad i svarta och grå färger.”

De regler som skulle stärka Sverige som kunskapsnation och locka hit talanger fungerar således som ett smörjmedel för en sektor målad i svarta och grå färger. Det är rimligt att anta att ”studenterna” står i disken på på restauranger, cyklar med matleveranser eller arbetar i andra verksamheter som drivs av mindre nogräknade personer.

Lärosätena som är statliga myndigheter måste rimligen ha ett ansvar att rapportera utnyttjanden och grava missbruk av uppehållstillstånden till utbildningsdepartementet eller Universitetskanslersämbetet.

När reglerna bidrar till att underblåsa en illegal arbetsmarknad och på sikt också parallellsamhällen präglade av svarta pengar och kriminalitet borde man från politiskt håll omgående dra i nödbromsen. Magdalena Andersson talar om att ”återta kontrollen” över samhällsområden. Det har regeringen inte gjort när det gäller de faktorer som underblåser det växande skuggsamhället.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons