Annons

Lärare bör också ha godkänt betyg

Att bedöma lämplighet vid ansökan till lärarutbildning är ett steg i rätt riktning.
Ledare • Publicerad 3 november 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Vilka betygskrav bör lärarna nå?
Vilka betygskrav bör lärarna nå?Foto: Jessica Gow/TT

Från nästa månadsskifte kommer landets lärarutbildningar ha möjlighet att pröva de sökandes lämplighet vid sidan av de vanliga antagningskraven. Syftet är att minska avhoppen från utbildningen och locka fler sökande studenter.

Vissa frågetecken finns kring detaljerna i regeringens förslag. Bland annat eftersom det är upp till varje lärosäte att självständigt välja om och hur proven ska införas. Det kan då bli något oklart om en student anses lämplig på en högskola men inte en annan. I grunden är dock idén god.

Annons

Det svenska skolsystemet är på väg mot svår lärarbrist. För att lösa den måste yrket bli mer attraktivt så att fler personer med rätt kompetens söker. Även om relativt låg lön och påfrestande arbetsvillkor nog har större vikt, bör inte utbildningens anseende underskattas.

Paradoxalt nog kan högre krav i längden leda till fler sökande. Många av de populäraste universitetsutbildningarna är också svårast att komma in på, såsom jurist- och läkarprogrammen samt civilingenjörsutbildningarna. Det handlar helt enkelt om prestige för de sökande.

Återkommande nyhetsartiklar om hur enkelt det är att bli antagen till lärarprogrammet vissa år, hjälper knappast. Därför bär kraven höjas. Glädjande nog utreds på regeringens uppdrag införande av lägsta betygskrav för ämneslärare.

Status är kanske inte den noblaste motivationen men ska lärarbristen åtgärdas bör vi inte rygga för lösningar. Och ska Sveriges lärarkår få den respekt den förtjänar, bör även lärarna nå med beröm godkänt.

Daniel ÅkermanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons