Annons

Kvinnovåld från flera håll

Förenklade orsaksanalyser löser inte våldet mot kvinnor.
Ledare • Publicerad 4 maj 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Sexuella ofredanden förekommer ofta i berusade sammanhang.
Sexuella ofredanden förekommer ofta i berusade sammanhang.Foto: Amir Nabizadeh/TT

Riksdagspartierna är eniga i att fördöma våldet mot kvinnor. I mångt och mycket är de numera också eniga om att det behövs en kombination av både förebyggande åtgärder och skärpta påföljder; inklusive de partier, som Socialdemokraterna eller Miljöpartiet, som tidigare ställt sig skeptiska till hårdare straff. En välkommen kursändring.

Men något som blivit tydligt de senaste veckornas, som också framgick i söndagens partiledardebatt i SVT, är skiljelinjen mellan partierna kring vad man betraktar som kvinnovåldets orsak.

Annons

Flera av januaripartierna talar om kvinnovåldet som ett allmänt problem för svenska män, ett strukturellt problem som vidareproduceras genom generationerna. ”Pojkar och män fostras att slå”, som Miljöpartiets debattglada språkrör Märta Stenevi hävdat. Ett övermåttan generaliserande påstående som de allra flesta föräldrar i Sverige nog skulle vända sig mot.

Att företrädare för Moderaterna och Kristdemokraterna vänt sig mot en sådan trubbig och missvisande analys och retorik är välkommet.

Sverigedemokraterna å sin sidan talar hellre om kvinnovåldet som ett ”importerat” problem, ytterligare ett att de samhällsproblem som uppstått eller förvärrats av en ohållbar migrationspolitik. När dess partiledare Jimmie Åkesson under partiledardebatten tog upp denna synpunkt slog Centerpartiets Annie Lööf bakut och lät meddela att hon kände ett ”förakt” för hans resonemang.

”Utrikes födda är ofta överrepresenterade i brottsstatistiken.”

Men det går att hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Det faktum att de allra flesta svenskar fördömer våld mot kvinnor får inte göra en blind för att det finns, om uttrycket tillåts, ”inhemska” problem med detsamma alldeles oavsett invandrares överrepresentation.

Att sexuellt våld mot kvinnor, som ofredande och våldtäkt, frodats i playboykulturer eller i sammanhang präglade av festande och supande blev väldigt tydligt under MeToo. Och ytterligare en påminnelse om detsamma har givits i och med den senaste tidens avslöjanden om övergrepp i den populära dokusåpan Paradise Hotel.

Och utrikes födda är ofta överrepresenterade i brottsstatistiken, till exempel i våldtäktsstatistiken. Enligt Sveriges Kvinnolobbys rapport ”Jämställdhet mot segregation!” är utrikes födda kvinnor mer än dubbelt så utsatta för hot och våld i hemmet jämfört med svenskor.

Objektiva fakta och statistik är nödvändigt för att kunna lösa problemet på rätt sätt. Att lyfta ett sådant perspektiv borde inte fördömas. Frågan är vad man gör av den informationen, hur den tolkas och används. Rasistiska grupper kan utnyttja den för egna syften. Desto viktigare att riksdagspartierna faktiskt begagnar den statistik som finns men i gott syfte.

Så nog finns det flera olikartade orsaker till våld mot kvinnor. Att blunda för dem leder inte till någon förbättring.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons