Annons

I regionen följer majoriteten oppositionen

Det är majoriteten som följer oppositionen i Region Kalmar län, mer än den borgerliga M-KD-oppositionen köper den S-ledda majoritetens politik.
Ledare • Publicerad 22 november 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Debut i budgetfullmäktige. Kristdemokraten Carl-Wiktor Svensson hamnade i debattens centrum.
Debut i budgetfullmäktige. Kristdemokraten Carl-Wiktor Svensson hamnade i debattens centrum.Foto: Mats Holmertz

Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S) inledde årets budgetfullmäktige i Region Kalmar län med att framhålla att Moderaterna och Kristdemokraterna ställer sig bakom den budget som majoriteten i form av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet lagt fram.

Det är korrekt med tillägget att partierna också lagt tilläggsyrkanden. Men bilden som den S-ledda regionmajoriteten återkommande försökte sätta under fullmäktigedebatten att M/KD följer efter styret ter sig som en något överdriven om än begåvad politisk förenkling.

Annons

Det är majoriteten, inte minoriteten, som genomgått den stora förändringen mot bakgrund av konjunkturutvecklingen. Av majoritetspartiernas breda och dyra vallöften finns inga i den budget som nu ska antas.

Ingenting om att helt avskaffa patientavgifterna för alla som fyllt 65. Det var en S-märkt profilfråga. Däremot en generell höjning av patientavgiften.

Ingenting om lägre taxor i kollektivtrafiken. Däremot motsatsen i termer av ökad självfinansieringsgrad för länstrafiken.

Ingenting heller om vårdval barn- och ungdomspsykiatri. Däremot ord om att driftsformen inte är det viktigaste utan att det betydelsefulla är att köerna kortas. Korrekt. Men att Centern under samarbetet med Socialdemokraterna och Vänstern tonat ned sina krav på valfrihetsmodeller i vården ter sig ändå ganska klart, medan partiets ledamöter samtidigt med ambition driver frågor inom det övriga regionala uppdraget som främjandet av gröna näringar mer ambitiöst.

”Den faktiska samsyn som råder beror således på att vallöften övergivits eller att de är tänkta att läggas fram senare under mandatperioden.”

Den faktiska samsyn som råder om ekonomin beror således på att vallöften övergivits eller att de är tänkta att läggas fram senare under mandatperioden.

Någon samsyn fanns ju exempelvis aldrig om den stora gratisreformerna som varit en del i den socialdemokratiska strategin att framställa regionen som ett S-märkt skyltfönster som går före när det gäller att sänka och avskaffa avgifter. Där har M/KD-oppositionen samma inställning då som nu.

Det är således en majoritet med en annan inriktning som styr regionen nu än den som tillträdde efter valet. Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou välkomnar den politiska samsyn som råder. Underförstått ligger i framhållandet av samsyn ett understrykande av det egna partiets ledarskap. Men hon talar mindre om att samsynen är en konsekvens av en kombination av ekonomiska realiteter och en rejäl dos pragmatism. I bästa fall en omsvängning.

Moderaternas och Kristdemokraternas val att lägga fram tilläggsyrkanden till S/C/V-budgeten fick som konsekvens att relationen majoritet-opposition förändrades helt. Vanligen är det ju oppositionen som vänder ut och in på majoritetens budget. Det är regionstyrelsens ordförande som normalt sett får den otacksamma uppgiften att försvara varenda kommatecken i budgetpropositionen.

Nu fick majoritetsföreträdarna det öppna målet att istället sätta fokus på ej siffersatta kostnader på tilläggsyrkanden såsom ökad digitaliserad vård, fler vårdplatser och satsning på en ambulanshelikopter. Majoriteten kunde därmed föra debatten dit den exakt ville, till att handla om enskilda tilläggsyrkanden hos oppositionen.

Samtidigt ledde det till att kristdemokraten Carl-Wictor Svensson, som för dagen ersatte KD:s förstenamn Jimmy Loord, under den inledande debatten fick inta den roll som vanligen tillkommer majoritetens främsta företrädare, rollen av att stå i rampljuset. Helt karaktäristiskt för en budgetdebatt som förs efter det att majoritetens tvingats att ge avkall på sina vallöften.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons