Annons

Grönare omställning

FN:s klimatrapport understryker vikten av att både begränsa utsläppen från fossil energi och att binda koldioxid med mer skog. På både punkterna kan Sverige vara ett föredöme.
Ledare • Publicerad 6 april 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Skogsbruket har en nyckelroll i den gröna omställningen.
Skogsbruket har en nyckelroll i den gröna omställningen.Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Så kom då till slut den tredje och avslutande delen av den sjätte rapporten från klimatpanelen IPCC, alltså FN:s organ för att sammanfatta vetenskapens bedömning av den globala uppvärmningen.

Om rapporten slår fast att konsensus är att människans skuld vad gäller den globala påverkan är otvetydig konstateras också att det primära som kan göras för att bromsa uppvärmningen är att begränsa utsläppen av koldioxid från fossila bränslen.

Annons

Kol, olja och gas måste ersättas av fossilfria energikällor. Oberoendet av detsamma skulle vara en vinst både för klimatet och för Europas säkerhet, vilket aktualiserats av Rysslands invasion av Ukraina.

För Sveriges del är förvisso varken kol eller gas någon större fråga. Tack vare gedigna satsningar under 1900-talet på både vattenkraft och kärnkraft har Sverige en stabil fossilfri grund att stå på, även om rödgröna nedläggningar av kärnkraftverk och nya försvårande regler för vattenkraftverk naggar detta i kanten.

Vikten av att värna såväl kärnkraften och vattenkraften bör således understrykas. Samtidigt har Sveriges fossilfria energiförsörjning dessutom stärkts ytterligare av moderna satsningar på vind- och solkraft.

Och vad gäller olja fortsätter svenskarna gå över till elbilar. Mellan 2020 och 2021 dubblerades antalet elbilar i Sverige. Takten kommer öka. Prognosen är att var tredje ny bil i år kommer vara en elbil.

På den europeiska kontinenten, eller Kina och Indien, som i högre grad fortfarande förlitar sig på fossil energi blir bördan tyngre.

”Att sluta avverka skog vore inte realistiskt, i synnerhet inte som skogen behövs för att ersätta exempelvis produkter av plast eller byggen av betong.”

Det gäller inte bara på denna punkt. Klimatrapporten påpekar också att det inte kommer att räcka med att fasa ut fossila energislag, även om det är det primära som måste göras. I alla fall om världen vill nå målet att begränsa den globala uppvärmningen till en hanterbar nivå.

Därtill måste världen också binda mer koldioxid. Kort sagt, det behövs mer skog. Sverige kan med sin strävan efter att nå en balans mellan klimatmål och ekonomiska mål agera föredöme för flera länder vad gäller ett hållbart skogsbruk.

Att sluta avverka skog vore inte realistiskt, i synnerhet inte som skogen behövs för att ersätta exempelvis produkter av plast eller byggen av betong – just en sådan sak som efterfrågas av rapporten.

Men skogen kan inte överutnyttjas. Avverkning går hand i hand med naturvårdande skötselåtgärder och behovet att i hög grad ersätta med ny skog som fortsätter ta upp koldioxid.

Att Sverige ligger i framkant bör dock inte tas som ursäkt för att luta sig tillbaka och överlåta allt ansvar åt länder som ligger efter. Att gå före har ett värde i sig. Förvisso hänfaller svensk politik ibland åt stora satsningar till liten nytta vilket har kritiserats av såväl experter som av borgerligheten, inte utan anledning. Plastpåseskatten är ett ofta nämnt exempel.

Annons

Men det finns en poäng i att Sverige visar vägen och skapar exempel för andra länder att följa. Det är både moraliskt ansvarsfullt och ger dessutom en kommersiell fördel. Grönt stål eller trävaror från ett hållbart skogsbruk blir en attraktiv produkt på en internationell marknad där konsumenter ställer höga miljö- och klimat-krav.

Det finns således goda skäl för Sverige att så att säga bli ännu grönare. För en borgerlighet som är van vid att tala om vikten av goda värderingar och att värna näringslivet är det en insikt som borde ligga nära tillhands.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons