Annons

Gravida är inte barnautomater

Moderaterna vill införa så kallade altruistiska surrogatmödraskap. Det är dock förenat med problem, och leder till en instrumentaliserad syn på kvinnan.
Ledare • Publicerad 5 augusti 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Det uppstår ett särskilt band mellan den gravida och barnet.
Det uppstår ett särskilt band mellan den gravida och barnet.Foto: Stina Stjernkvist/TT

Under veckan har Moderaterna börjat lyfta frågan om så kallat surrogatmödraskap. Det vill säga, man vill tillåta att en kvinna ska kunna bli gravid å någon annans vägnar – bära på och föda en annan kvinnas barn. Det sticker onekligen hål på den rödgröna rörans valpropaganda som varnar för ett ”högerkonservativt” block.

Att partiet driver denna kontroversiella fråga är förvisso ingen nyhet; den har även lyfts tidigare. Därmed går man på tvärs mot den statliga utredning som gjordes för bara några år sedan. I utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” som särskilda utredaren Eva Wendel Rosberg överlämnade till regeringen 2016 avfärdades tvärtom införandet av surrogatmödraskap.

Annons

Och nej, det gällde inte bara kommersiellt surrogatmödraskap, vilket väl försvinnande få om ens någon i Sverige driver. Utredningen sa även nej till ”altruistiskt” surrogatmödraskap av det slag som Moderaterna och även en del andra, bland annat Liberalerna och Statens medicinsk-etiska råd (Smer), vill införa.

Frågan är mer komplex än vad en del i förstone kanske tänker. Även altruistiska surrogatmödraskap är förknippade med möjligheten att etiskt komplexa och svårhanterliga situationer kan uppstå. Det kan hända att den kvinna som faktiskt bär på barnet under graviditetens gång kanske landar i att genomgå en abort. Eller rentav efter förlossningen inser att hon vill behålla barnet som hon burit på under nio månader, istället för att ge det vidare åt de tilltänkta föräldrarna. Eller för den delen att paret som har ”beställt” graviditeten ångrar sig.

Även ur barnets perspektiv, vilket aldrig får glömmas bort eller hanteras lättvindigt, finns sådant som man måste ha i åtanke. Både graviditeten, förlossningen och återanknytningen mellan barnet och surrogatmodern påverkar både moder och barn såväl medicinskt som psykologiskt.

”Barnets perspektiv får aldrig glömmas bort eller hanteras lättvindigt.”

Alla barn har rätt till sina föräldrar, men det är svårare att på samma sätt tala om en vuxen människas ”rätt” att, som saken ibland kommersialiserat uttrycks, ”skaffa” barn.

En människas djupa längtan efter att få barn ska dock respekteras. Det är en högst naturlig och fin längtan, och något som sitter djupt rotat i människan. Många är de föräldrar för vilka föräldraskapet har blivit det mest meningsfulla i livet, snarare än karriär, hög lön, eller lyxiga levnadsvanor.

I sammanhanget kan det vara värt att påminna om möjligheten att adoptera. Även barn som inte längre har kvar sina föräldrar – om det så beror på dödsfall eller adoption – förtjänar att få växa upp i en trygg och kärleksfull miljö. Ofrivilligt barnlösa skulle kunna bli lika goda föräldrar till ett sådant barn.

Det låter måhända fint och riskfritt med altruistiska surrogatmödraskap. Men det är svårt att garantera hur genuin frivilligheten är, och ett införande av surrogatmödraskap riskerar därtill att öppna upp även för kommersialisering, barnhandel och svarta pengar.

När Storbritannien införde altruistiska surrogatmödraskap ökade även förekomsten av par som köper graviditeter utomlands. Bland européer är britterna de vanligaste kunderna i dessa sammanhang – och surrogatmödrarna ofta kvinnor som gör det för att de behöver pengar. Bland annat ukrainska krigsflyktingar.

I Moderaternas retorik framställs denna reform överdrivet som vore det en fråga om kvinnans självbestämmande. I själva verket riskerar detta att leda till en instrumentalisering av kvinnan och en teknifierad syn på graviditet.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons