Annons

God kvalitet är mer än en procent

När riksdagen bjöd in till biståndskonferens avfärdade experterna enprocentsmålet i biståndet.
Ledare • Publicerad 5 december 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Avslutningen på biståndsseminariet i riksdagen blev kanske inte vad oppositionen hade tänkt sig.

Plikten att sträcka ut brödet till den hungrige. Men kvalitet är viktigare än kvantitet också i biståndet.
Plikten att sträcka ut brödet till den hungrige. Men kvalitet är viktigare än kvantitet också i biståndet.Foto: Farah Abdi Warsameh

Det var i onsdags som utrikesutskottet höll en offentlig utfrågning om biståndet. Socialdemokraterna hade tagit initiativet med anledning av den sänkning av biståndet som regeringen föreslår i sin budget och som innebär att enprocentsmålet inte längre är aktuellt.

Annons

Frågan är nu om den utrikespolitiske talespersonen Morgan Johansson och den ekonomisk-politiske talespersonen Mikael Damberg talar med varandra.

För i den S-märkta skuggbudgeten övergavs också enprocentmålet, dagarna efter det att den borgerliga budgeten fått mycket hård kritik av Socialdemokraterna för förändringen på biståndsområdet. Förra utrikesministern Ann Linde sade då att den borgerliga regeringen ”slaktade biståndet”. Vad ska hon då säga om S-skuggbudgeten? Regeringen skär ned biståndet med 7,5 miljarder, Socialdemokraterna med 4,5 miljarder.

Till utfrågningen i riksdagen var företrädare från den självständiga kommittén Expertgruppen för biståndsanalys kallade för att ge sin syn på den stora förändringen. EBA som den kallas har till uppgift att analysera biståndet med hjälp av forskare i ekonomi och statsvetenskap.

Men biståndsexperten Lars Anell som författat en av många rapporter åt kommittén gav kanske inte de svar som i vart fall oppositionen önskat.

Han konstaterade att det är ”ologiskt att ha ett mål som innebär att bli av med pengar”. Det borde istället formuleras i termer av ”behov, kvalitet och resultat”. Anell slog också fast att en framgångsrik biståndspolitik borde inriktas på att göra länder självbärande. Det borde riktas mot några få, medan Sverige har samarbeten med 45 stater - som med dagens politiska språkbruk för övrigt inte får kallas för mottagarländer. Det anses i en postkolonial tradition vara nedlåtande. Som om Sverige inte ska känna stolthet över generositet utan känna skuld för någon del av historien.

”Att biståndsmyndigheten Sida haft problem med att göra av med pengar visar sig heller inte vara någon skröna.”

Att biståndsmyndigheten Sida haft problem med att göra av med pengar visar sig heller inte vara någon skröna. Anell berättade hur en tidigare generaldirektör vädjat till regeringen om att minska anslagen. Man har ”haft mer pengar tidvis än vad man kunnat göra av med”, hävdade Anell.

Det finns en biståndskritik inom regeringsunderlaget som är nationalistisk och osolidarisk. I Sverigedemokraterna väger internationellt engagemang som bistånd lätt även om det skulle visa sig vara effektivt. Ortodoxa marknadsliberaler avvisar statlig ekonomisk intervention i den ekonomi som ska vara fri och ser biståndet som en form av planekonomi som aldrig kan fungera.

Men om biståndspolitiken i Sverige formats efter tilltro till stat, planering och U-landsromantik har biståndet djupare rötter i kyrkors och civilsamhällets långa engagemang på plats i framför allt Afrika. Den omställning som nu sker med ökad fördelning till civilsamhälle och en koncentration till bland annat Ukraina ska således ses som exponent av en annan historisk biståndslinje än den S-märkta. Där är folkrörelser i centrum, inte biståndsmyndigheten Sida. Där finns kopplingen till små gemenskaper i Sverige. Inte i samma utsträckning till tjänstemän och policyprofessionella. Där finns också hos många den personliga erfarenheten från biståndsfältet och vetskapen trots allt om att kvalitet är viktigare än kvantitet.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons