Annons

Ge studenten något att hänga på väggen

Att Lunds universitet följer i digitaliseringsiverns fotspår och slutar ge studenterna fysiska examensbevis är ett tragiskt tecken i tiden.
Ledare • Publicerad 20 februari 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Liksom doktorander får diplom bör studenter fortsatt få fysiska examensbevis.
Liksom doktorander får diplom bör studenter fortsatt få fysiska examensbevis.Foto: Johan Nilsson/TT

Skolböcker. Romaner. Presskort. Allt ska tydligen vara digitalt numera. Men i ivern att omfamna det nya, med de fördelar det onekligen innebär, finns risken att man samtidigt tappar något värdefullt.

Lunds universitet har meddelat att man hädanefter inte kommer utfärda några fysiska examensbevis. I stället går man över till digitala diton. Tala om att avförtrolla tillvaron. Beslutet förklarar universitetet med att det blir smidigare, billigare och mer hållbart.

Annons

Och visst ligger det något i de synpunkterna, även om argumentation är lite haltande.

Att ha sitt examensbevis tillgängligt digitalt redan från början kan underlätta när det är dags att söka jobb. Men det torde inte vara en alltför svårlöst uppgift för den enskilde studenten att gå till ett bibliotek och scanna sitt tryckta examensbevis.

Måhända är det marginellt mer hållbart att skrota de fysiska examensbevisen och gå över till digitala sådana (frågan om vad som är mest hållbart av fysiska och digitala format är dock generellt en komplex fråga), men resonerar universiteten på liknande sätt i all sin verksamhet? När blir det dags att sluta trycka doktorsavhandlingar och bara ge ut dem som e-böcker?

Ett papper kostar någon slant, och sammantaget blir det förstås en liten kostnad med tanke på att universitetet har runt 45 000 studenter. Men långt ifrån alla tar en examen, och sett till universitetets hela budget är det en spottstyver.

”En pdf är inte samma sak.”

Om utgiften för att studenterna traditionsenligt ska få ett examensbevis i papper nu är så betungande skulle man åtminstone kunna tänka sig en lösning med en tilläggstjänst: Alla studenter får ett digitalt examensbevis, men den som så önskar kan betala en slant för att också få det i pappersform.

Om inte annat borde åtminstone de studenter som redan påbörjat sina studier före den digitala övergången ges möjligheten.

Inte undra på att Lunds universitets studentkårer har vänt sig emot reformen; att saken väcker upprörda känslor bland studenterna är förståeligt.

Att fullt ut digitalisera något så formellt och vördnadsvärt som ett examensbevis drar lite av ett löjets skimmer över det hela. Oaktat eventuella fördelar är det något särskilt med ett vackert examenspapper att stolt kunna hänga upp på sin vägg efter år av blod, svett och tårar. En pdf är inte samma sak.

Det är en logik universitetet självt inte borde vara främmande för. I den akademiska världen är man bekanta med värdet i det ceremoniella. Det är med goda skäl som en doktorspromovering omgärdas av ritualer, doktorshattar och lagerkransar, latin och kanonsalut. Pompa och ståt markerar det högtidliga – och understryker det värdefulla i den akademiska utbildningen.

Samma tankegång uttrycks, om än på en mer ödmjuk nivå, genom att förära studenten ett för detta stora livsögonblick värdigt examensbevis. Beröva inte studenterna på denna guldkant i tillvaron.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons