Annons

Fuskbygget är Jöken,

I syfte att förhandla om det redan avtalade undergräver regeringen också förtroendet för utredningsväsendet.
Ledare • Publicerad 5 juni 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

inte utredningen

Det har kommit att höra till den vanliga ordningen att när en utredning är klar överlämnas den symboliskt till det statsråd som beställt den på en gemensam presskonferens.

Inget lyft för reformen. Även detta förslag ska omförhandlas.
Inget lyft för reformen. Även detta förslag ska omförhandlas.Foto: Gunnar Lundmark / SvD / TT

Så icke på fredagen när tidigare hovrätts­rådet Kazimir Åberg var klar med sin utredning om fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder.

Annons

Åberg fick presentera utredningen huvuddrag vid en egen presskonferens. Minuter senare berättade justitieminister Morgan Johansson (S) på en annan digital presskonferens vad han gillade respektive ogillade i utredningen.

Det är ett minst sagt ovanligt agerande. Genom att omgående peka på vad regeringen underkänner i arbetet föregrips remissinstansernas arbete. Självfallet är regeringen fri att förändra utredningens förslag, men att omgående döma ut delar av förslagen hör inte till praxis. Och genom att inte som blivit brukligt ta emot utredningen distanserade sig regeringen från utredningen, ja från hela sakfrågan.

Justitieministern försvarade nu visserligen också förslagen om fri hyressättning vid nyproduktion mot den propaganda som under de senaste dagarna svartmålat utredningen med argument som att hyrorna i hela bestånd kommer att skjuta i höjden.

Men samtidigt gjorde Morgan Johansson sitt yttersta för att förringa denna del av Januariöverenskommelsen. De kritiska S-väljarna fick helt enkelt höra att förslaget på det stora hela taget är av symbolpolitisk karaktär som kommer att beröra väldigt få bostäder.

Det statliga investeringsstödet består också. Det innebär att om intresset för att bygga med friare hyressättning blir begränsat slår stödet ut marknaden. Byggs det mycket visar det att stödet aldrig hade behövts. I vilket fall är det två helt olika inriktningar på problemet bostadsbrist som inte är förenliga med varandra. Och som ingen tror på och som inte fungerar som kombination.

”Dessutom avfärdades en centralpunkt i utredningen om att hyran i nyproducerade lägenheter kan justeras uppåt om ett område ökar i attraktivitet. Det innebär att det avtalade måste förhandlas om mellan januaripartierna.”

Dessutom avfärdades en centralpunkt i utredningen om att hyran i nyproducerade lägenheter kan justeras uppåt om ett område ökar i attraktivitet. Det innebär att det avtalade måste förhandlas om mellan januaripartierna. Det omedelbara beskedet sätter bilden av att utredaren har gått utöver sina direktiv med basen i Januariöverenskommelsen.

Att ge sig på oberoende utredare – samtidigt som regeringen annars tillsätter beroende utredare – är en ny strategi som riskerar att underminera utredningsväsendet. Vem vill genomföra tunga utredningsuppdrag om förslagen som utarbetas kallas tendentiösa och framstår som ”fuskbyggen”.

Metoden att kräva nya politiska förhandlingar om det som redan är förhandlat känns igen från arbetet om förändringarna av lagen om anställningsskydd. Även då kritiserades utredningens slutsatser snarast efter det att pappret lämnat tryckpressen.

Regeringen vill vinna tid, försvåra för Vänsterpartiet och spela ned de för Socialdemokraterna negativa sidorna av Januariöverenskommelsen.

Det visar på hela Januariöverenskommelsens (Jökens) problem. Ministern presenterar ett omfattande förslag som han själv är emot. Men om nu syftet var att ”rädda demokratin” kan ju faktiskt fri hyressättning i nyproduktion inte vara något större problem för någon.

Annons

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons