Annons

Friskt vågat – hälften vunnet

Kalmaralliansen tänker fritt om innovation och förnyelse. Men oppositionens förslag brister ännu i konkretion.
Ledare • Publicerad 3 november 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Christopher Dywik (KD), Hanne Lindqvist (M) och Lotta Wahlmino (L) vågar tänka nytt. Men Kalmaralliansens stora reform måste konkretiseras.
Christopher Dywik (KD), Hanne Lindqvist (M) och Lotta Wahlmino (L) vågar tänka nytt. Men Kalmaralliansens stora reform måste konkretiseras.Foto: Mats Holmertz

Det märks att Kalmarpolitiken skiftat karaktär under det senaste året. Ett moderat initiativ fick majoriteten att dra tillbaka ett storbygge på Oxhagen. Och för en tid sedan deklarerade kommunstyrelsens ordförande, Johan Persson (S), att en skattesänkning någon gång i framtiden är möjlig.

Det senare ska ses mot bakgrund av att en växande befolkning ger en starkare ekonomi. Men den S-ledda majoriteten som vilar på en bas av 2000 moderata väljare har också noterat att staden fått en opposition värd namnet. Därmed finns ett strategiskt intresse av att varsla om en eventuell skattesänkning längre fram. S-ledningen är väl medveten om att den innehar makten i Kalmar med ett delvis borgerligt elektorat i ryggen. Som SVT Nyheter nyligen visade röstar ju Kalmar som Sverige i riksdagsvalet.

Annons

När Kalmaralliansen bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på tisdagen lade fram sin skuggbudget i Kalmar kommun fanns också en mindre skattesänkning på 10 öre år 2022 på plats.

Men temat i budgeten är mer långsiktigt än symboliska skattesänkningar. En enkel analysmodell när det gäller att ta ställning till ”kvaliteten” på en opposition är i vilken mån den endast reagerar på majoritetens förslag och i vilken mån den också agerar och presenterar egna. I kvantitativa termer är det inget fel på alliansens budget. 81 olika förslag med stort och smått ryms i dess nådiga lunta.

Alliansbudgeten innehåller en jättereform. 100 miljoner kronor ska satsas på ett projekt för innovation och besparingar i den kommunala ekonomin. Pengarna ska tas från försäljningen av Kifab och tanken är att personalen ska uppmuntras att föreslå effektiviseringar mot att en tiondel av besparingen kan användas för personalutveckling.

Här återstår många frågor att besvara för trion Hanne Lindqvist (M), Christopher Dywik (KD och Lotta Wahlmino (L). Än så länge brister det i substans och konkretion. Summan – 100 miljoner kronor – är minst sagt väl tilltagen. Någon marknadisering av offentlig verksamhet är heller inget att applådera.

”Men den som aldrig kommer med förslag får heller aldrig möta invändningar.”

Men den som aldrig kommer med förslag får heller aldrig möta invändningar. Den som vågar tänka nytt får alltid kritik. Särskilt i en offentlig sektor som har en inbyggd förändringsobenägenhet.

En fördel med det kommunala självstyret är också att det ger utrymme för experiment. Någon måste alltid våga gå före. Testa det nya. Så implementeras nya fungerande idéer i andra kommuner. Detta att alla inte gör lika är förutsättningen för utveckling och för att alla inte begår samma misstag.

Alliansidén bygger också på förtroende till kommunens egen personal. Förnyelsen kommer inifrån, inte från konsultbyråer och företagscoacher. Den utgår liksom idén med flera valfrihetsmodeller från att makt och ansvar kan delegeras till personal och att detaljstyrningen kan minskas.

I grunden är förslaget en reaktion på det motstånd från den ovanliga Kalmarmajoriteten (S+C+V) som funnits när det gäller att se över kommunens ekonomi i stort. Vad är det som gör att skatteuttaget i Kalmar - trots som allianspartierna skriver – goda socioekonomiska förutsättningar - är högre än i många jämförbara kommuner?

Temat innovation vrider också blicken från den bredd som präglar budgetförslaget. I en borgerlig budget är numera - äntligen- kvalitet i välfärden, socialtjänsten och stöd till barn med särskilda behov huvudsaker - när det för inte så länge sedan var bisaker. Socialdemokraterna har inte längre välfärdsprivilegiet; varken kommunalt eller nationellt.

Det är ännu en faktor som gör nästa års valrörelse extra het i Kalmar.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons