Annons

Försenad E22 ingen väg framåt

Vägnätet i Kalmar län och hela landet måste moderniseras. Då är inte senarelagda projekt den rätta vägen. Till exempel E22 vid Bergkvara.
Ledare • Publicerad 6 juli 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

I veckan kom beskedet att vägbygget för att dra E22 väster om Bergkvara skjuts framåt i tiden. Projektet skulle annars ha varit klart 2030, men nu är siktet inställt på 2033. Som tidigast, det som flyttas en gång kan flyttas fler. Och här har planerna redan tidigare skjuts framåt. Redan 1996 gjordes en fördjupad utredning.

Allt tyder på att förbidragningen borde ha gjorts redan då.

Annons

Ingen förvarning har getts till kommunen eller regionen. Utan beskedet kommer som en oväntad kalldusch – oönskad trots sommarvärmen.

Utbyggnad av E22 lite längre söderut; vid Lösen.
Utbyggnad av E22 lite längre söderut; vid Lösen.Foto: Marcus Palmgren

Förklaringen från Trafikverket handlar för en gångs skull inte om pengar. Istället meddelas det att man testar nya metoder för att driva projekt och att det därför tar längre tid än vanligt!

Det verkar inte vara några lovande nya metoder om de tar så mycket längre tid. Om det beror på ett genuint utvecklingsarbete så hade det kanske varit bättre att testa det på en lägre prioriterat projekt och inte på Sydostsveriges viktigaste Europaväg.

Hade det åtminstone varit pengabrist så hade det varit lättare att förhandla. Region Kalmar län har varit beredd att förskottera pengar till vägbygget. Den metoden används på många ställen i landet och trots att den är lätt att ifrågasätta i princip – det nationella vägnätet är statens ansvar och ingen annans – så fungerar det. Nyttan finns ju inte bara nationellt utan regionalt och lokalt.

Men om det inte är pengarna så är det alltså svårt att göra något annat än att vädja till Trafikverket.

Problemet är att om projektet skjuts så kan det bli pengarna också. Årets och planperiodens anslag används till annat och nästa budget prioriterar måhända annorlunda. Just nu talar alla om satsningar på väg- och järnvägsnätet, vilket paradoxalt betyder en huggsexa där vägar som redan ansetts lönsamma skjuts åt sidan.

Nu borde det inte vara en stor risk. Argumenten för att det är ett riksintresse att satsa på hela E22 är bara de starka. Vägen binder samman den östra delen av Sydsverige från Skåne över Blekinge och Kalmar län upp till Norrköping. Här finns inte bara en stark industribygd och ett antal hamnar utan trots allt rätt många människor.

”E22 är också betydelsefull som regional pulsåder”

E22 som riksintresse borde ha rustats upp i ett sammanhang istället för som nu bitvis där bra väg omväxlar med flaskhalsar. Just har vägen rustats mellan i Blekinge mellan Jämjö och Lösen, förbifarten vid Bergkvara borde följt den upprustningen sömlöst. Som flera påpekat så är längre projektsträckor även ett kostnadseffektivt arbetssätt – kostnaden per kilometer blir väsentligt lägre.

Men E22 är också betydelsefull som regional pulsåder. Varor ska kunna transporteras, människor ska kunna söka arbete en bit bort, ju större reellt arbetsmarknadsområde desto mindre risk för arbetslöshet och desto större chans att matchas för det arbete som passar en bäst.

För närmiljön i Bergkvara skulle det förstås vara ett lyft både miljö- och säkerhetsmässigt om den tunga trafiken och det interregionala resandet inte passerade genom samhället.

Både förbifarten kring Bergkvara och E22 i hela dess längd är alltså viktiga för landet, för länet och för närsamhället.

Peter J OlssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons