Annons

Förbehåll försvagar Sverige i Nato

Röda linjer i förhandlingarna med Nato försvagar Sveriges säkerhet.
Ledare • Publicerad 1 november 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Överbefälhavare Micael Bydén varnar för svenska röda linjer i förhandlingarna med försvarsalliansen Nato.
Överbefälhavare Micael Bydén varnar för svenska röda linjer i förhandlingarna med försvarsalliansen Nato.Foto: Tim Aro/TT

Med det norska Natomedlemskapet följer ett antal förbehåll. Norge tillåter enligt basepolitiken sedan 1949 bland annat inte utländsk permanent militär närvaro i landet. Därför har amerikanska marinkårsförband under årtionden roterat, för att följa undantagsregeln.

Roterande förband är lättare att dra tillbaka. När Pentagon 2020 fattade beslutet om att flytta huvuddelen av marinsoldaterna från Norge till aktiviteter i Asien talades det om en ”jordbävning” i norsk politik. Den närvaro som inte skulle vara permanent enligt norska beslut önskades bli permanent.

Annons

Basepolitiken har också försvårat nordiskt försvarssamarbete och den norske statsministern har därför varslat om att Sverige och Finland bör ges undantag från de självpåtagna militära begränsningarna, som gäller militär närvaro i det strategiskt viktiga nord Norge.

När den svenske överbefälhavaren Micael Bydén inför Natoförhandlingarna varnar för röda linjer och förbehåll sker det bland annat mot bakgrund av de norska exemplen. Förbehåll är inte lika med starkare suveränitet utan kan tvärtom försvaga det egna handlingsutrymmet. En permanent Natobas i exempelvis norra Sverige som skyddar Arktis behöver för övrigt heller inte vara lika med de större baserna i Tyskland. Bas kan vara en mindre med strategiskt viktig närvaro i Arktisregionen.

Ytterst handlar det om att skydda andra. Den norska finnmarken är av central betydelse. I en konflikt hamnar området i centrum med tanke på dess närhet till den ryska hamnen i Murmansk, där Moskvas viktiga vapen i form av u-båtar är förlagda. Arktisregionen är ett gemensamt intresse för Sverige, Finland och Norge.

”Nato handlar ytterst om vår egen suveränitet. Men det är också något som byggs tillsammans med grannar.”

Nato handlar ytterst om vår egen suveränitet. Men det är också något som byggs tillsammans med grannar. Den moraliska utgångspunkten får inte glömmas bort. Och i det ligger att Natonärvaro som syftar till att skydda också Norge eller Baltikum kan vara lämpliga att lokalisera till svensk mark. Därför kan Socialdemokraternas förbehåll som motsätter sig permanenta baser på svenskt territorium försvaga Sveriges faktiska suveränitet och förhandlingspositioner inom Nato.

Överbefälhavaren varnande för förbehåll inkluderar också kärnvapen, även om Bydén aldrig uttryckligen talade om just kärnvapen.

Den frågan är än mer politiskt känslig av historiska skäl. Någon snabb reaktion från Socialdemokraterna kom dock inte vilket visar att konfliktnivån i frågan har kylts av rejält.

Med ett medlemskap erkänns Natos kärnvapenavskräckning. Det ligger dock inget intresse hos Nato att medlemsländer som USA eller Storbritannien idag skulle vilja placera ut kärnvapen i Sverige. Det skulle ses som en enorm upptrappning av konfliktnivån gentemot Ryssland. Men det ligger heller inget intresse hos Nato att nya medlemmar som strävar efter försvarsgarantier ska inleda med att diktera förbehåll, undantag och särregler.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons