Annons

För många fel i Mönsterås

Hanteringen av jävsfrågan i Mönsterås imponerar inte.
Ledare • Publicerad 7 oktober 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

I Mönsterås väntar nu en extern utredning om kommunstyrelsens ordförande, Anders Johansson i som egenskap av kommunalråd skrev under ett markanvisningsavtal med biogasföretaget han själv har intressen i som delägare i Mönsterås Biogas. Johansson har också hyllat företaget i pressen utan att nämna att han själv har ägarintressen.

Anders Johansson (C) kommunalråd Mönsterås önskade att den  närmaste tjänstemannen skulle utreda honom i jävsfrågan.
Anders Johansson (C) kommunalråd Mönsterås önskade att den närmaste tjänstemannen skulle utreda honom i jävsfrågan.Foto: Mats Holmertz

Att ett kommunalråd själv är företagare och arbetar för att externt kapital ska investeras i kommunen är inget som helst problem. Men myndighetsutövning ska vara öppen och transparent. Det måste vara klart i vilken egenskap ett kommunalråd framträder och jävsreglerna är tydliga.

Annons

Hanteringen av ärendet sedan det uppmärksammats kunde ha varit bättre. Kommunalrådet vände sig först till kommundirektören och bad honom genomföra en utredning om eventuellt jäv. Johansson har ju fattat beslut i en fråga som angår honom själv vilket är villkor för jäv enligt både kommunallag och förvaltningslag.

Det var fel nummer två. Kommundirektören är ju underställd kommunstyrelsen och bör därför rimligen inte utreda sin egen arbetsgivare. Kommundirektören svarade också samtidigt som Socialdemokraterna krävde att utredningen ska genomföras utanför kommunhuset att det blir externa ögon som ser över frågan. Det borde ha varit det naturliga beskedet från första början från kommunalrådets sida.

”Frågan om agerandet kan bedömas som tjänstefel eller inte lär belysas i den externa utredningen.”

Frågan om agerandet kan bedömas som tjänstefel eller inte lär belysas i den externa utredningen. Då ska det understrykas att kravet för att ställa någon till svars för tjänstefel är mycket höga i Sverige. Ringa tjänstefel är straffritt och uppklaringsprocenten för tjänstefel är som justitierådet Thomas Bull konstaterat att liknas vid cykelstölder. En kommun är för övrigt heller inte som statliga myndigheter ålagd att anmäla misstankar om tjänstefel till åklagare. I praktiken betyder det att åklagare ”ex officio” utan någon anmälan självständigt ska inleda en förundersökning om tjänstefel, vilket i stort sett aldrig sker.

Mönsterås är sedan Roland Åkesson-eran ett vida känt centerfäste. Höstens val kan dock inte annat än beskrivas som något annat än en katastrof. I kommunvalet gick partiet från 38 till 24 procent. Samtidigt följer nedgången valets mönster. Centerpartiet backar i historiska fästen, medan partiet behåller väljarna i storstäderna, särskilt Stockholm. Väljare som också är mer rörliga.

För Centerpartiet i Mönsterås finns det i varje fall en fördel med rapporteringen kring kommunalrådet Anders Johansson eventuella jäv. Avslöjandet kom efter valet.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons