Annons

Folkräkning med förnuft

Sverige behöver bättre ordning på folkbokföringen. Men inte en folkräkning med statliga kontrollanter som knackar på alla lägenheter och villor.
Ledare • Publicerad 9 mars 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

När frågan om behovet av en ny folkräkning kommer upp går tankarna hos många säkert till den senaste och sannolikt sista enkätundersökningen, Folk- och bostadsräkningen 1990. (Den senaste folkräkningen skedde vilket få känner till så sent som 2021. EU-Cencus.)

Datakörningar är bättre än dörrknackning.
Datakörningar är bättre än dörrknackning.Foto: Janerik Henriksson/TT

Fria Moderata studentförbundet delade ut tändsticksaskar så att blanketterna skulle kunna bli lågornas rov. Och som framgår i rapporten Vem bor här? från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, drevs kampanjer för att obstruera insamlingen av data. Många valde att skriva in felaktiga uppgifter.

Annons

Det var en annan tid. Rapportförfattarna, demograferna, Gunnar Andersson, Andrea Monti och Martin Kolk konstaterar att de politiska partier som då kritiserade datainsamlingen i dag i regeringsställning förordar en ny folkräkning.

Jämförelsen haltar dock något. Tilltron till offentlig planering och statlig ingenjörskonst nådde sin höjdpunkt vid denna tid efter ett långt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Folk- och bostadsräkningen uppfattades som varandes ett instrument för den stora statens expansion och kontroll över den enskilde.

I dag är det andra problem som identifieras. Sverige må vara ett historiskt föregångsland när det gäller folkbokföring. Redan 1749 skedde den första folkräkningen av Tabellverket. Då hade kyrkan redan sedan länge haft det lokala ansvaret för mantalsskrivningen.

Men idag brister kontrollen när det gäller vilka som befinner sig i landet. Skuggsamhället växer och folkbokföring på felaktig adress underlättar både skatteflykt och välfärdsbrottslighet.

”En större folkräkning förefaller dock vara ett politiskt enkelt svar på ett komplicerat problem.”

En större folkräkning förefaller dock vara ett politiskt enkelt svar på ett komplicerat problem.

Folkbokföringsfelet i Sverige beräknas till 214 000 personer. Huvuddelen av dessa är folkbokförda på fel adress. Det rör sig bland annat om studenter och äldre. De som befinner sig i Sverige illegalt omfattas inte av folkbokföring och träffas således inte av en folkräkning som i dag sker via olika insamlingar av data från myndigheter.

En massiv dörrknackningsaktion avfärdas också av forskarna som varnar för ett alltför omfattande övervakningssamhälle. Det är lätt att förutspå att en administrativ folkräkning uppfattas som ett repressivt verktyg av boende som får besök av statliga tjänstemän. Det krävs inte mycket fantasi för att se framför sig att många vägrar öppna öppnar dörren för kontrollanter? Vilka befogenheter ska kontrollanterna få etc? Någon sådan typ av folkräkning har för övrigt aldrig tidigare genomförts.

Regeringsförklaringens ord om att ”en folkräkning ska genomföras” är emellertid vida och tolkningsbara.

Det öppnar för att folkräkningen till slut sker i termer av resurser till datakörningar, besök på adresser vid misstanke om folkbokföringsbrott och uppdateringar av datasystem.

Effektivare och med större respekt för integritetsintresset.

Annons

Det är trots allt en bättre metod än den stora statens folk- och bostadsräkning eller den tuffa statens hembesök.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons