Falsk sextimmarsdag från Finland

Inte heller nyheten om att sextimmarsdagen skulle vara på gång i Finland visade sig stämma.
Ledare • Publicerad 7 januari 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Brittiska The Guardian var en av många som spred uppgifterna om sextimmarsdagens vidare.
Brittiska The Guardian var en av många som spred uppgifterna om sextimmarsdagens vidare.Foto: Skärmdump The Guardian

Ett uttalande av den nytillträdde finska statsministern, Sanna Marin, från i somras fick plötsligt under jul- och nyårshelgen ett nytt liv. En av Storbritanniens ledande tidningar, vänsterliberala The Guardian, tillhörde de pressorgan som spred nyheten att en radikal förkortning av arbetsvecka och arbetsdag var på gång i Finland.

Bakgrunden var, skriver nyhetssajten Newsnowfinland, att den Brysselbaserade tidningen New Europe hävdat att den finska premiärministern ”yrkar på en fyradagars vecka och sex timmars arbetsdag.”

Spridningen blev enorm, i etablerad press och framför allt på sociala medier. Men historien var en anka. Sanna Marin hade under ett seminarium i Åbo i augusti, innan hon valdes till regeringschef, öppet reflekterat över om inte arbetstiden borde sänkas. ”Är åtta timmar den sista sanningen. Jag tycker att folks ska få spendera mer tid med sina familjer, sina älskade och med sina hobbys och med kultur. Detta skulle kunna bli nästa steg”.

Av nyheterna att döma kunde läsaren tro att sommarens visionära tankar var regeringspolitik.

Men det finns något ”déjà vu” (redan sett) över nyheten. Inte bara i generella termer hur falska nyheter som inte kontrolleras får snabb spridning, denna gång via någon s-märkt ledarsida och över alternativvänsterns sajter. Just när det gäller frågan om kortare arbetstid hänvisas det ofta i den politiska debatten till lokala experiment eller till diffusa erfarenheter. Nyheten från vårt östra grannland passar väl in i det mönstret.

När matchningsproblematiken och arbetskraftsbristen omöjliggör ”delandet på jobben” och när kortare arbetstid rimligen skulle leda till ökade löneskillnader samt när hälsovinsterna enligt fackförbundets Kommunals analys är ”osäkra” är det vad anhängarna kan hänvisa till med forskning och empiri mot sig.

Så brukar det vara med falska nyheter och alternativa fakta.

Martin TunströmSkicka e-post