Annons

Ett skatteparadis för äldre som jobbar

Det förhöjda jobbskatteavdraget för pensionärer ger fler jobb.
Publicerad 9 januari 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Den 66-åring eller äldre som tjänar upp till 196 000 kronor per år i Sverige betalar bara ungefär åtta procent i skatt tack vare det förhöjda jobbskatteavdraget i kombination med det förhöjda grundavdraget. För den som fyllt 66 år är jobbskatteavdraget nästan dubbelt så stort som den som är yngre, det vill säga icke-pensionär.

Ett närmast okänt jobbskatteavdrag omfattar alla som fyllt 66 år.
Ett närmast okänt jobbskatteavdrag omfattar alla som fyllt 66 år.Foto: Anders Wiklund/TT

Tanken är den stora skattesänkningen ska få fler att fortsätta att arbeta efter 65 och att även några timmars arbete i veckan ska ge ekonomisk utväxling. Det verkar fungera.

Annons

Ekonomiekot har läst en studie från statliga myndigheten IFAU som visar att detta jobbskatteavdrag har en större betydelse än man tidigare trott. Även om det finns andra faktorer som medför att många fortsätter att arbete - som bättre hälsa - har jobbskatteavdraget ökat deltagandet på arbetsmarknaden med fyra procentenheter.

Om det vanliga jobbskatteavdraget storlek är relativt okänt för låg- och medelinkomsttagare lär kunskapen som nationalekonomen Lisa Laun konstaterar i Ekonomiekot emellertid vara ännu mindre om det förhöjda jobbskatteavdraget.

Gissningsvis vet de flesta pensionärer att skatten på pension är högre än på arbetsinkomster.

Frågan är hur många som känner till att deras skatt på arbetsinkomster är betydligt lägre än för dem som ännu inte fyllt 66? Sannolikt skulle fler passa på att arbeta extra och dryga ut pensionen om de visste hur låg inkomstskatten faktiskt är.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons