Annons

Ett förlorat tillfälle för Centerpartiet

Centerpartiet tog inte chansen att förena partiledarvalet med en ideologisk diskussion efter den stora tillbakagången för partiet i traditionella väljarfästen.
Ledare • Publicerad 3 februari 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Kommunikativ, lagspelare och lyssnande. När valberedningens ordförande Jan Andersson motiverade förslaget av Muharrem Demirok till ny partiledare för Centern under extrastämman i Helsingborg återkom de orden.

Centerpartiet efterlyser en lyssnande ledare. Muharrem Demirok valde också ett försiktigt anslag i sitt första tal som vald-C-ledare.
Centerpartiet efterlyser en lyssnande ledare. Muharrem Demirok valde också ett försiktigt anslag i sitt första tal som vald-C-ledare.Foto: Johan Nilsson/TT

Det är ord som beskriver Centerpartiets partikultur, i vilket fall såsom partiet vill framställa den. I en folkrörelse råder alltid strävan efter konsensus. Förhandling ska trumfa konflikt. Ledaren ska ”lyssna in” och verkställa stämmans beslut.

Annons

Nog märks ett drag av folkrörelsekultur. Partiets starka ställning utanför storstäderna märks när de många ombuden från länen räknades upp. Och dubbelt så många från historiska fästet Kalmar län som från Stockholms stad vars väljare under senare år sökt erövras genom det starka avståndstagandet mot Sverigedemokraterna.

Denna tendens till just avståndstagande noteras också internt. Både ungdoms- och studentförbund tog avstånd från valet av Daniel Bäckström som vice ordförande på grund av hans mindre offensiva linje i hbtq-frågor. Så tas det också avstånd från en traditionell folkrörelsekultur, socialt engagerad och länge stark i klassiska centerbastioner som Västerbotten och Värmland.

Men partikulturen utmärks också av att idéer varit på undantag i den process som lett fram till valet av Demirokk. Den analys över raset i valet som tidigare regionrådet Christer Jonsson från Region Kalmar genomfört presenteras symptomatiskt nog först efter stämman och kommundagarna. Så undviker man en besvärlig debatt, men så tar man heller inte upp möjligheten att föra en idédebatt när över 1000 centerpartister är samlade vid ett och samma tillfälle.

”I denna partikultur får ledaren och ledningen – och de många kommunalråden – i själva verket mycket starka mandat att utveckla både praktisk politik och strategier.”

I denna parti kultur får ledaren och ledningen - och de många kommunalråden - i själva verket mycket starka mandat att utveckla både praktisk politik och strategier. Det är därför bilden av partiledaren som en lyssnande lagspelare kontrasterar så mycket med den extremt starka ställning som Annie Lööf haft i partiet under flera år.

Det är därför som partiet kan ingå i styret i majoriteten av svenska kommuner och regioner, även efter en valförlust som knappt märks på stämman. Pragmatism är själva principen.

I det perspektivet levererade Muharrem Demirok i sitt första tal i enlighet med den formella beställningen.

Här saknas innehåll

Vid sidan av kravet på att reformera skolpengen - en helomvändning som kan attrahera många borgerliga kritiker av marknadiseringen av skolan - innehöll talet få om ens något krav på konkreta åtgärder. Det var otaliga måsten, utmaningar och möjligheter förutom slängar mot att regeringen tar stöd av SD, förstås. På fredagen har dock Demirok en ny chans att lägga fram en programförklaring när han håller sitt första linjetal.

Samtidigt fanns kodorden där. I Centern är ordet borgerlig historiskt laddat och förknippas med stadens köpmän (borgare) och högerns maktstrukturer. Centern har ju en annan historisk bakgrund i de självägande böndernas Sveriges, i socknen, de mindre institutionerna och jordbruket. Att Annie Lööf konsekvent använde orden grönt och liberalt om partiet var således aldrig någon slump utan ett helt medvetet val. Att Demirok istället talar om partiet som liberalt och borgerligt är möjligen en signal om att att förlorade väljargrupper åter ska känna sig välkomna till partiet.

Martin Tunström på Centerpartiets extrastämma i Helsingborg.
Martin Tunström på Centerpartiets extrastämma i Helsingborg.
Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons