Annons

En snäv syn på kulturarvet måste motverkas

Vi vill inte politisera utan stärka kulturarvet, skriver Yvonne Hagberg och Jonas Hellberg (S) angående ledarsidan i torsdagens tidning.
Ledare • Publicerad 5 november 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Kalmar läns museum
Kalmar läns museumFoto: Arkivbild

Nej, Barometern. Länsmuseerna i Sverige kräver inte höjda statliga anslag för att bli mer opinionsbildande. Länsmuseerna behöver höjda statliga anslag för att täcka sina faktiska pris- och lönesökningar.

Utan höjda anslag tvingas landets 24 länsmuseer – som tillsammans bildar Sveriges största museum – skära ned på verksamhet och säga upp personal. Detta skulle vara särskilt olyckligt i en tid då museerna som oberoende och trovärdiga kunskapskällor på vetenskaplig grund behövs mer än någonsin.

Annons

Idag påverkas samhällsdebatten alltmer av så kallad ”alternativa fakta”, ”fake news”, styrda nyhetsflöden, filterbubblor och ett allmänt informationsbrus. I det här läget är det viktigt att våra museer har möjlighet att besvara och problematisera de krafter som försöker använda kulturarvet för sina egna syftens skull.

Det handlar inte om att göra kulturarvet till politik eller”politisera museiverksamheten”. Tvärtom. Det är att använda den samlade kunskapen på våra museer för att kulturarvet inte ska kidnappas av politiska partier eller användas för att legitimera en viss slags ideologi. Berättelserna om kulturarvet har i olika tider använts för snäva, ibland extrema, politiska avsikter, som att förhärliga kungamakten, överheter eller utvalda ”folkslag”.

Då och därför har utvalda delar av kulturarvet lyfts fram medan annat har gömts undan och tillåtits falla i glömska. Snäva och styrda inskränkta syften riskerar att återuppstå och måste därför aktivt förebyggas och besvaras. Kulturarvet får aldrig tillåtas att användas för att tillgodose kortsiktiga partipolitiska intressen, särintressen eller trender.

Kulturarvet måste vårdas professionellt och med en kritiskt granskande ansats. Exempelvis är det nödvändigt att förstå att kulturarvet alltid omfattas av en mångfald av kulturarv. Kulturarvet ska också ses som något större än själva bevarandet. Vårt kulturarv bör tillgängliggöras och göras relevant på en mängd många olika områden – inte minst inom integrationsarbetet, på demokratiområdet och inom skolans arbete för barn och unga. Kulturarvet ska inte ge pekpinnar till oss människor, utan vara till nytta för alla och hjälpa oss att förstå vår dåtid, nutid och framtid.

Yvonne Hagberg (S) Ordförande länsmuseernas samarbetsråd och ordförande i Kalmar läns museum

Jonas Hellberg (S) Ersättare i Kalmar läns museum

Svar:

Det är positivt att Hagberg och Hellberg tar avstånd från politisering av kulturarvet och från att använda museiverksamhet som uppfostringsverktyg. Dock inger utställningar som 100 procent kamp farhågan att andra länsmuseer bedriver just sådan verksamhet. Projekt som kallas ”Att ändra framtiden” signalerar också en politisk ambition.

Annons
Annons
Annons
Annons