GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

En prövning för nordiskt samarbete

Det amerikanska spionaget på svenska politiker via danska fiberkablar är inget annat än en besvikelse som skadar de svensk-danska relationerna.
Det nordiska samarbetet har fått sig flera törnar på senare tid.
Det nordiska samarbetet har fått sig flera törnar på senare tid.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Vänner spionerar inte på varandra. De orden yttrades av Tysklands förbundskansler Angela Merkel när det 2013 framkom att USA under president Obama avlyssnat hennes telefon.

Ord som är lika sanna i dag, när det visat sig att den amerikanska nationella säkerhetsmyndigheten (NSA) med dansk hjälp via Forsvarets Etterrettningstjenste under ett par års tid har spionerat på bland annat flera svenska politiker och tjänstemän genom fiberkablar som går mellan Danmark och Sverige.

En händelse som, likt landets deltagande i Afghanistaninsatsen, vittnar om betydelsen av Natosamarbetet och den vikt Danmark lägger vid relationen till sina amerikanska allierade.

Men det går inte annat än att säga det inträffade äventyrar relationerna mellan Danmark och Sverige. Ett samarbete som är av stor vikt. Båda nationerna är medlemmar i Nordiska rådet, och står varandra nära med gemensamma militära intressen på grund av strategiska lägen i Östersjöområdet.

Det finns ett militärt samförståndsavtal med Danmark, och så sent som i januari i år, vid Folk och Försvars årliga rikskonferens, påtalade insatschef Michael Claesson behovet av att fördjupa det existerande militära samarbetet med Danmark. Kontrollen och skyddet av de viktiga sjöförbindelserna och handelsfarlederna skulle kunna få mycket stor betydelse i händelse av en militär konflikt med Ryssland i området.

"Den största underrättelseskandalen i dansk historia."

På senare år har det militära samarbetet mellan Sverige och grannländerna fått en ökad betydelse med anledning av just det försämrade säkerhetsläget. Inom ramen för Nordefco, där samtliga nordiska länder ingår, har mycket gott gjorts för att stärka försvarsrelationerna, bland annat genom att hitta försvarsmässiga synergieffekter och skapandet av möjligheten att exempelvis sätta samman gemensamma förband för internationella insatser.

Ett samarbete som inte direkt underlättas av vad som skulle kunna beskrivas som något av ett hugg i ryggen.

Magnituden av det hela ska inte underskattas. ”Den största underrättelseskandalen i dansk historia”, kallas det för i Danmarks Radio.

I dagsläget har det inte framkommit vilka personer som har avlyssnats, eller varför. Ministrar? Riksdagsledamöter? Personer med känsliga eller strategiska nyckelpositioner? Har NSA velat få ut hemlig information, eller har man avlyssnat personer som man misstänker för suspekta kopplingar?

Detta är, liksom de tidigare gränsstängningarna, ytterligare en nagg i kanten på det värdefulla nordiska samarbetet. Sverige behöver nu få svar från Danmark efter den hemliga utredning som landet självt genomfört om saken. Det är det minsta som kan begäras. Nu måste allt göras för att reparera de skador i tilliten länderna emellan som uppstått. Ty vänner spionerar inte på varandra.

Läs mer