Annons

Emmaboda kommun får chansen att visa vägen

Emmaboda kommun kan i ett försök få att slippa den administrativa bördan som ansökningar av riktade statsbidrag innebär. Lyckas försöksverksamheten är stora vinster att vänta för både stat och kommun.
Ledare • Publicerad 16 december 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

När en regeringen stolt presenterar ett nytt riktat statsbidrag till kommunerna suckas det i kommunernas ekonomiavdelningar.

Mindre administrationsbörda för Emmaboda.
Mindre administrationsbörda för Emmaboda.Foto: Peter Lejon

Att mindre kommuner har sämre förutsättningar att söka, administrera och kontrollera de riktades statsbidragen är väl känt. Men arbetsbördan för att tala med Statskontoret är för hög också för medelstora kommuner. Villkor och regler uppdateras mellan åren. Att bidragen ofta presenteras under hösten i samband med statsbudgeten medför att kommunerna får svårigheter att planera om.

Annons

Även för de statliga myndigheterna innebär de riktade statsbidragen stora kostnader. Bara på Skolverket sysselsätts 61 årsarbetskrafter av att administrera de riktade statsbidragen till kommunerna. Sammantaget har kostnaderna för detta system beräknats till mellan 560 miljoner kronor till 1,6 miljarder.

Det finns en målkonflikt här mellan staten och kommunerna som inte ska ignoreras. Ministrar brukar själva säga att postnumret inte ska spela någon roll för kvaliteten på vården eller skolan. Likvärdighet är målet.

Samtidigt har Sverige kommunalt självstyre och olika typer av valfrihetssystem stärker patientautonomi och egenmakt.. Riktade statsbidrag är också ett av regeringens få verktyg att sätta avtryck och ”styra riket”. Regeringen har ju trots allt ansvar och få skulle säga att det var fel av den sittande regeringen att instifta ett statsbidrag för att minska hemlöshet.

När ett statsbidrag försvinner kommer också ofta högljudda protester. Det gäller exempelvis när miljonerna till de kommunala kulturskolorna skars ned. Då fick regeringen och inte kommunpolitikerna svara för att kulturen ”prioriterades ned”.

”Men frågan måste ställas hur effektiv denna styrning är när de som är i mest behov av resurser - små kommuner – ofta saknar resurser att söka bidragen.”

Men frågan måste ställas hur effektiv denna styrning är när de som är i mest behov av resurser - små kommuner – ofta saknar resurser att söka bidragen. Eller när det blir en börda? Eller när de riktade bidragen trumfar de lokala prioriteringarna och kommunerna satsar mot sin vilja på statens projekt. När statens kontrollorgan menar att bidragen minskar likvärdigheten istället för att löka den måste det dras i nödbromsen.

De riktade bidragen har också blivit allt mer detaljerade. Från att en pott är öronmärkt för ett visst syfte- cykelvägar, färre delade turer i äldreomsorgen - så får de ett allt mer styrande drag. De föreskriver också i allt högre grad ”hur” något ska gå till väga. Och därmed blir kommunernas självstyre också naggat i kanten. Kommunerna är ju inte tänkta att vara förlängda armar åt regeringen utan egna organ med bestämmande under lagarna.

Därför ska det bli intressant att följa hur Emmaboda kommun kan utvecklas i den försöksverksamhet som nu är på tapeten. I ett förslag ska Emmaboda tillsammans med 14 andra kommuner, tilldelas ett särskilt statsbidrag under en femårsperiod samtidigt som kommunerna inte kan ta del av de riktade bidragen. Därmed minskar den administrativa arbetsbördan, kommunerna får en större frihet att lokalt bestämma över resurserna och planeringshorisonten blir mer överskådlig.

Många ministrar har annars talat om att minska de riktade statsbidragen. Civilminister Erik Slottner (KD) kan bli den förste av en lång rad ministrar som lyckas med att ändra relationen mellan mindre kommuner och staten, till självstyrets och likvärdighetens fromma.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons