Annons

Borgerligheten bredare än liberalismen

Ett liberalt initiativ öppnar för en intressant idédebatt, men någon bred borgerlig kyrka bildar det inte.
Ledare • Publicerad 9 februari 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Tankesmedjan Fores och tidskriften Liberal Debatt samlar olika grupper av liberaler från ungdoms- och studentförbund.

Kalmarbördiga Matilda Molander till vardags vid Liberal debatt och Vestmanlands Läns Tidning och grönliberala tankesmedjan Fores chef, Ulrica Schenström, står bakom ett intressant politiskt initiativ.

Mot bakgrund av den tydliga problemanalysen ”Svensk liberalism står utan visioner” ska fyra olika reformgrupper ska inrättas - gällande utbildning, rättsstat, integration och klimat. Deras uppgift är att utarbeta förslag för ett ”mer liberalt Sverige”. Det nya är att man lyckats samla företrädare från sinsemellan mycket olika förbund, nämligen ungdoms- och studentorganisationer knutna till Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Annons

Begreppet liberal brukar historiskt tolkas mycket olika bland förbundens medlemmar. I Muf har tyngdpunkten historiskt legat mot negativ frihet, det vill säga frihet från tvång. Liberalism är frihet och låga skatter. I den folkpartistiska traditionen understryks istället frihet från auktoriteter - från patriarkatet till förortens hederspoliser – men också den positiva friheten i termer av allas lika möjligheter.

Matilda Molander, politisk redaktör VLT, och initiativtagare till reformgrupperna.Foto: Lina Gustavsson

Med antiliberala Sverigedemokraternas framväxt och regeringspåverkan och en starkare socialdemokrati kan strider om olika prefix till liberalismen, såsom ny, social, klassisk, i varje fall för stunden läggas åt sidan. Mufare talar visserligen redan om att projektet ska värna ”frihetliga idéer”, vilket är en tydlig nyans- och betoningsskillnad i relation till initiativtagarnas socialliberala värderingar.

Att Centerns ungdomar och studenter deltar vittnar om att framtidsnamnen hellre diskuterar idéer och konkret politik med unga moderater och liberaler än med socialdemokrater.

I den inledande artikeln talas det om liberala och borgerliga partier som om det är ungefär samma sak. Att kristdemokraternas ungdoms- och studentorganisationer inte deltar i samarbetet är utifrån initiativtagarnas politiska ambitioner dock inte förvånande. Någon borgerlig bred kyrka är det inte som bildas.

”Det är lite synd att det initiativet inte tagits av någon annan.”

Det är lite synd att det initiativet inte tagits av någon annan. Liberal fungerar som ett kodord mot populism och Sverigedemokrater. I ordet borgerlig ryms emellertid en liberal-konservativ berättelse som exkluderar den radikala populismen och som samtidigt är bredare än den liberala och som är förankrad i en lång svensk politisk tradition. Det borgerligare tältet är bredare och högre.

En betoning på liberal som minsta gemensamma nämnare sammanför också konservativa och kristdemokrater med den radikala högerpopulismen. ”Den trångsynta högern”, som den kallas. Det är en felsyn.

Det ska inte tankesmedjan Fores eller Liberal debatt lastas för. Initiativet är fritt och i en debatt där idépolitiken marginaliserats och där avsändaren alltför ofta är viktigare än innehållet när förslag väcks finns det anledning att se med intresse på reformgruppernas arbete. Inte minst ett område som klimatet där liberala (och borgerliga förslag) varit alldeles för få. Det borgerliga tältet saknas likväl.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons