Annons

Bilen är inte ett problem

Målet att minska utsläppen i transportsektorn förvrängs ofta till fientlighet mot bilismen i sig.
Ledare • Publicerad 20 oktober 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Bilen skapar frihet i vardagen – även i framtiden.
Bilen skapar frihet i vardagen – även i framtiden.Foto: Anders Wiklund/TT

Att minska utsläppen av växthusgaser för att stoppa en global uppvärmning är onekligen ett av samtidens viktigaste politiska mål. Eftersom transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp är det även rimligt att fokusera särskilt på den. Men denna lovvärda ambition går alltför ofta över i en önskan att minimera bilåkande.

Ett belysande exempel finns i gårdagens SvD Debatt där fyra forskare vill stoppa såväl nya som gamla investeringar i vägnätet. Problemet enligt författarna är att det kommer leda till fler vägtransporter. Dels byggs vägarna ut just för att bilåkandet beräknas öka, dels kan fler och bättre vägar i sig få fler människor att välja bilen.

Annons

Det är alltså bilen i sig som framställs som problemet. Artikelförfattarna menar att vi i stället bör planera för ett samhälle där fler ”går, cyklar och åker kollektivt”. Trots att de också förväntar sig ökad elektrifiering och användning av biodrivmedel. Något som ju skulle minska utsläppen och i längden leda till att de helt upphör.

Motviljan mot bilen som fenomen framkommer också då det ibland raljeras över att människor äger mer än en bil, särskilt om förmånsbilar. Men att äga en bil skapar inga utsläpp. Det sker bara när bilen används, och det är svårt göra mer än en åt gången.

Snarare uttrycker det en önskan om att bilägare måste betala sin del i kampen mot global uppvärmning. Vilket är fullt rimligt. Men faktum är dock att de som har fått betala redan alltför ofta varit just bilägare. Särskilt utanför storstäderna där kollektivtrafik alltid finns som alternativ och därtill redan är subventionerad.

För drygt tio år sedan ansågs etanol vara framtidens bränsle och pumpstationer tvingades enligt lag att tillhandahålla det för dyra pengar. Men kunderna svek och på många håll blev resultaten att stationerna fick lägga ned.

Och för inte så länge sedan var det diesel som miljöklassades eftersom det ger lägre växthusgasutsläpp än bensin. Men politiken ändrade senare sin bedömning och alla de som köpt en dieselbil i tron att det var ett bra miljöval eller som hoppats sälja vidare blev lämnade i sticket med sina ”smutsiga” bilar.

Självklart måste bilindustrin röra sig bort från fossila bränslen. Men det är just bränslet, som orsakar utsläppen, och inte bilen som är problemet.

Tvärtom är den helt nödvändig, när barnen ska skjutsas till träningen eller helgens mat ska köpas trots regnigt väder. Därtill för att även de som inte bor centralt ska kunna arbeta och uträtta ärenden i våra stadskärnor och därmed hålla dem levande. Att fler människor tutar och kör är helt väntat eftersom bilen har kommit för att stanna.

Daniel ÅkermanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons