Annons

Även polisen måste göra uppoffringar

I kampen mot organiserad och grov brottslighet begär polisen allt större befogenheter på medborgarnas bekostnad.
Ledare • Publicerad 4 november 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Fler poliser behövs.
Fler poliser behövs.Foto: Johan Nilsson/TT

På tisdagen lämnades till regeringen en utredning om friare händer för Polisen att söka efter vapen och farliga föremål. Möjligheten att genomföra husrannsakan i förebyggande syfte, alltså då ingen förundersökning pågår, föreslås utökas. Det skulle då gälla gemensamma utrymmen i flerbostadshus, såsom källarkorridorer och tvättstugor.

Därtill föreslås sänkta krav för att ingripa mot barn under 15 år när det kommer till beslag, husrannsakan och kroppsvisitation. I dag krävs ”särskilda skäl”, vilket skulle tas bort i fall där det finns särskild anledning att anta att barnet utnyttjas i kriminell verksamhet.

Annons

Förslagen utgår från önskemål inifrån Polisen. Utredaren hävdar att integritetsinskränkningen skulle bli liten, särskilt sett till slagkraften hos de nya befogenheterna. Det stämmer kanske men att det inskränker av vår personliga integritet går inte att förneka.

Utredningen är också bara ett i raden av krav på medborgarna att göra uppoffringar för brottsbekämpningens skull. Såväl regeringen som Moderaterna vill till exempel öka användningen av hemliga tvångsmedel, som avlyssning. Och har båda hörsammat Polismyndighetens begäran att byggbranschen måste märka sprängmedel.

Många av de dylika förslagen lär vara nödvändiga för att vi ska få bukt på brottsligheten. Men eftersom så mycket begärs av vanliga människor ser det dåligt ut när poliserna själva tycks slå vakt om sina egna särintressen.

Förra hösten införde Polismyndigheten en komprimerad polisutbildning för sina civila anställda, exempelvis kriminaltekniker och forensiker. Syftet är att öka antalet anställda med polisbefogenhet för att lösa polisbristen. Men utbildningen har mött förvånansvärt stort motstånd från Polisförbundet.

När polisregion Bergslagen i måndags meddelade att de tänkte rekrytera hanterare, trafikpoliser och spanare utifrån genom denna utbildning lät kritiken inte vänta på sig. Polisförbundets nationella huvudskyddsombud, Patrik Danielsson, menade till exempel att många poliser skulle motsätta sig ”att 'folk från sidan' tar platserna”. Inom ett dygn hade förslaget dragits tillbaka.

Även tidigare under hösten kritiserade fackförbundet Polismyndighetens nyttjade av civilanställda. I september krävde skyddsorganisationen i polisregion Stockholm stopp för vad man menade var farliga arbetsuppgifter. Framför allt riktade det sig mot civila utredare som bland annat får genomföra förhör och husrannsakan. De civilanställdas fackförbund, ST, ifrågasatte dock om kraven inte bara var uttryck för revirtänk.

Det är inte konstigt att ett fackförbund värnar om sina medlemmars ekonomiska intressen. Men när andra delar av samhället ombeds göra uppoffringar, vore det klädsamt om polisen föregick med gott exempel.

Daniel ÅkermanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons