Annons

Även i Kalmar behöver försvaret öva

En militär garnison i Kalmar förefaller orealistisk. Men även i Kalmar län behöver försvaret kunna öva.
Ledare • Publicerad 11 maj 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Värnpliktiga övar i Kosta.
Värnpliktiga övar i Kosta.Foto: Martin Tunström

En rad kommuner har givit sig in i en strid om nya militära etableringar i landet. Ett trovärdigt stalltips är dock att nya regementen kommer att lokaliseras invid etablerade militära garnisoner.

Det är helt enkelt för komplicerat att bygga upp större militär närvaro i exempelvis Kalmar. Det kräver tillgång till mark som ligger långt från bebyggelse. Miljökraven är också hårda. Möreslätten är inget vidare alternativ för vare sig stridsvagnar eller skyttegruppsövningar.

Annons

Även i Kalmar län måste dock försvarsmakten kunna öva. Riksdagsledamoten Jan R Andersson (M) har ställt en fråga till försvarsministern om hur förutsättningarna för bland annat hemvärnssoldater ska kunna förbättras, i det ”enda länet” som saknar övningsfält. I dag förvaras fordonen på en plats, vapnen på en annan och övningarna äger rum bland annat på Kosta skjutfält som faktiskt om man ska vara viktigpetter till en del ligger i Nybro kommun och Kalmar län.

Kosta är moderniserat med en ny skjutbana och renoverade logement. Men skjutfältet närmar sig kapacitetstaket. När det säkerhetspolitiska läget nu förändrats är det lätt att glömma bort att det bara för tio år sedan fanns en stark opinion i Nybro kommun för att stänga fältet.

Hemvärn och frivilligförsvar ignorerades under många år. Tendensen finns fortfarande att tala om stora etableringar, sysselsättning och nybyggnationer. Ska folkförankringen värnas och rekryteringen underlättas krävs dock att också hemvärnsförband har nära till skjutbanor och förråd.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons