Annons

Återupprätta folkbokföringen

Det är dags att ta itu med de som utnyttjar systemet i kriminella syften.
Ledare • Publicerad 7 oktober 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Sveriges långa arv av ordentlig folkbokföring, som länge sköttes av kyrkan, förpliktigar.
Sveriges långa arv av ordentlig folkbokföring, som länge sköttes av kyrkan, förpliktigar.Foto: CHRISTINE OLSSON / TT

Det finns flera udda detaljer som kommit fram beträffande mannen som misstänks för bombdådet i Göteborg, och som hittades död under onsdagen. Hans rättshaveristiska beteenden, trakasserierna mot personal på ett äldreboende – liksom uppgiften att han var skriven, inte hos sig själv, utan hos den polis som var hans granne.

En märkligt förhållande som förenar honom med förvånansvärt många i Sverige. Enligt uppskattningar från Skatteverket är runt 200 000 personer i Sverige folkbokförda på fel adress. Årligen kommer det in runt 12 000 tips på dylika folkbokföringsbrott. Det är alltså ett utbrett samhällsproblem.

Annons

I en pilotkontroll nyligen utförd av Skatteverket – tillsammans med bland annat Migrationsverket, Säkerhetspolisen, Försäkringskassan, Kustbevakningen och Ekobrottsmyndigheten – identifieras 500 adresser som med hjälp av folkbokföringsbrott används i vad Skatteverket kallar för ”avancerade brottsupplägg”. Det rör sig om utstuderade och systematiska metoder för penningtvätt, svartarbete, skattebrott, bedrägerier, skenäktenskap, bidragsfusk och välfärdsbrottslighet.

Skatteverkets projektledare menar dessutom att varje adress i sin tur leder vidare till ytterligare adresser som används i brottsligt syfte. De 500 adresserna i pilotkontrollen är bara den lilla toppen av ett stort isberg.

”Felaktig folkbokföring bidrar till att undergräva landsbygdens levnadsstandard.”

Kort sagt: det är ett utbrett problem att organiserad brottslighet använder sig av felaktig folkbokföring för sina syften.

Relaterat till detta har den organiserade brottsligheten också tagit sig för att mer eller mindre kapa bostadsrättsföreningar, genom att infiltrera styrelser för att kunna använda föreningarna för att exempelvis tvätta pengar.

Till detta kommer även sådana individer som medvetet skriver sig i exempelvis storstäder, men under majoriteten bor i en mindre landsortskommun – ett upplägg för att komma undan högre skatter. Något som givetvis bidrar till att undergräva landsbygdens levnadsstandard.

Sverige har en lång tradition av pålitlig folkbokföring. Under seklernas lopp sköttes den av kyrkan, vars prästerskap idogt fyllde kyrkböckerna med den samhällsviktiga informationen. Nu är det inte längre kyrkan som har ansvar för folkbokföringen – det reformerades 1991, redan innan de förändrade relationerna mellan Svenska kyrkan och staten – men det stolta arvet borde ändå förvaltas under ansvar.

Nu ansätts systemet av den organiserade brottsligheten, skattesmitare, och en och annan galenpanna. Det är hög tid att ge myndigheterna de verktyg som behövs för att tackla dessa utmaningar. Ett bra steg vore att låta myndigheterna dela information med varandra för att kunna upptäcka de kriminella till att börja med. De ska inte komma undan med att parasitera på samhället.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons