Annons

Ät mer vildsvinskött

Under torsdagens regionfullmäktige behandlades motionen ”Inför vildsvinskött på menyn”, en fråga som drivits av M och KD sedan förra våren. Den föreslår att regionen ska servera vildsvinskött på länets sjukhus en gång i månaden och arbeta för att kommunerna i länet ska servera mer vildsvinskött, åtgärder som redan är på gång. Preferensen för just kött från vildsvin grundar sig inte i någon konstig ny diet, utan på en väldigt ömmande viltvårdsfråga.
Ledare • Publicerad 7 februari 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Problemet drabbar fler än bara bönder, så här kan en vildsvinsbesökt gräsmatta se ut.
Problemet drabbar fler än bara bönder, så här kan en vildsvinsbesökt gräsmatta se ut.

Bönderna i södra Sverige och i synnerhet Kalmar län larmar om massiva produktivitetsbortfall i sina verksamheter på grund av vildsvinsskador. Grisarna bökar efter mask och kvickrot på vallar eller äter av säd, de orsakar även en del trafikolyckor. Enligt en beräkning från Sveriges lantbruksuniversitet kostar skadorna och odlingsförlusterna 1,1 miljard kronor per år. Detta medan vildsvinsstammen fortsätter att växa. Jakten behöver öka.

Under förra året möjliggjordes användning av tidigare förbjudna hjälpmedel för att underlätta vildsvinsjakten. Bland annat elektronisk bildförstärkare, värmekamera och rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet. Det var ett viktigt steg på vägen, men ett stort problem kvarstår. Vad ska man göra av köttet?

Annons

Nuvarande regler tillåter inte jägare att sälja eller ens ge bort vildsvinskött. Den fällda grisen måste lämnas in till en vilthanteringsanläggning och säljas vidare därifrån. Köttet behöver testas för innehåll av radioaktivitet och trikiner.

Regeringen uppdrog Livsmedelsverket att lämna förslag på åtgärder för att underlätta försäljning. Förslagen som publicerades i december förra året föreslår två ytterligare vägar att avsätta köttet på utöver sitt egna behov. Man ska kunna lämna till en lokal vildsvinshanterande detaljhandelsanläggning eller sälja kött direkt till konsument efter egenhändigt utförda prover.

Ett annat förslag som livsmedelsverket föreslår är ”Stödja offentliga måltider i deras strävan mot ökad konsumtion av vildsvinskött”. Något som Kalmar län jobbar med. Redan nu finns en skrivning i Nybro kommun om att vildsvinskött ska serveras en gång i kvartalet och regionen har börjat introducera köttet på sjukhus två gånger per 6-veckorsmatsedel sedan frågan började drivas.

Många bäckar små gör en stor å. Förhoppningsvis kan vildsvinens stora skadegörelse decimeras med hjälp av fler lokala initiativ.

Ester HertegårdSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons