Annons

Är tillitens Kalmar ett ljus i mörkret?

När otryggheten breder ut sig och tilliten till det omgivande samhället eroderas på flera håll i landet krävs gedigna satsningar för att vända den negativa trenden.
Ledare • Publicerad 15 juli 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
På vissa andra håll i landet är tillit blott en idyllisk dröm.
På vissa andra håll i landet är tillit blott en idyllisk dröm.Foto: Mats Holmertz

Polismordet i Biskopsgården, Göteborg. Upploppen i Husby, Stockholm. Sprängdåden i Malmö och Uppsala. Bilbränder, skolbränder, bilsläpningar och gängkrig. Listan kan göras längre.

Det ska mycket till för att bortförklara den otrygghet stora delar av befolkningen uppger sig känna. Den tid känns redan avlägsen då Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch fick kritik när hon 2018 riktade uppmärksamhet mot den otrygghet unga flickor i Uppsala kände för att gå ensamma i stan på kvällen.

Annons

Och det är inte bara otryggheten som ökat. Även graden av människors tillit har förändrats på senare år. Sedan 2009 har Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Ersta Sköndal Bräcke högskola, återkommande genomfört studier av den sociala tilliten i Sverige, med utgångspunkt i ett flertal både större, små, och medelstora orter – bland annat Kalmar.

I början av juli släpptes den senaste av dessa rapporter. Och det är i det stora hela en läsning som bekräftar bilden av ökad oro och uppluckrad tro på samhällskontraktet.

Det ska förvisso sägas att Sverige utgår från höga nivåer av tillit – även om man jämför med andra rika och demokratiska länder i Europa. Medan den generella tilliten till ”människor i största allmänhet” i Nordeuropa ligger på mellan 67 och 80 procent ligger den på endast 45 procent i Storbritannien och 30 procent i Frankrike . Och just den generella tilliten i Sverige tycks faktiskt ha ökat något, om än marginellt.

”En väckarklocka att på allvar ta tag i de allvarliga problem som eroderar människors tro på samhällskontraktet.”

Det intressanta, och oroväckande, är att den så kallade lokalsamhällestilliten har försämrats stadigt; alltså tilliten till de människor som bor och verkar inom ens lokala samhälle. Grannskap, stadsdelar, orter.

Här märks tydliga skillnader av beroende på var i landet man bor. Även inom de stora städerna syns stora skillnader mellan olika stadsdelar.

Medan Sorsele med dess drygt tusen invånare i Västerbotten hamnar på 64 procent, och Södermalm i Stockholm på drygt 50, ligger Rosengård cirka 40 procent. Och den generella tilliten i Rosengård är nere på 23 procent. En stad som Kalmar placerar sig rätt väl till med en lokalsamhällestillit på drygt femtio procent.

Det vore inte en vågad gissning att den omtalade trenden att folk flyttar ut – flyr – från bland annat storstäder till landsbygd och småstäder som man upplever som tryggare kommer fortsätta.

Även om det finns något glädjande för de orter som därmed växer, som Kalmar, är det inget man bekvämt kan känna sig nöjd med. Att tilliten och tryggheten på sina håll är högre är ett arv att förvalta.

Men det borde också vara en väckarklocka att på allvar ta tag i de allvarliga problem som eroderar människors tro på samhällskontraktet. Annars kommer otryggheten och den försvagade tilliten bara att följa de flyende i spåren.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons