Annons

Äntligen en gedigen kärnkraftssatsning

Moderaterna tar kommandot över kärnkraftsfrågan medan regeringen släpar fötterna i marken.
Ledare • Publicerad 1 juni 2022 • Uppdaterad 2 juni 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Den gröna borgerligheten tar strid för kärnkraften.
Den gröna borgerligheten tar strid för kärnkraften.Foto: Marcus Gustafsson/ TT

Med Moderaternas nya förslag på en kärnkraftssatsning som lanserades under onsdagen har den opinionsbildning och det tilltagande stöd för kärnkraften som pågått under senare tid äntligen resulterat i faktisk, konkret politik.

De förslag på reformer som partiledaren Ulf Kristersson, den ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson, miljö- och klimatpolitiska talespersonen Jessica Rosencrantz, och ordförande i riksdagens näringsutskott Carl-Oskar Bohlin presenterade kretsade kring de politiska, ekonomiska och juridiska förutsättningar som behövs för att inte bara bevara kärnkraften utan även för att nya kärnkraftsreaktorer ska kunna komma på plats.

Annons

Bland annat vill man ta bort förbudet mot fler än tio reaktorer i Sverige och göra det möjligt att bygga ny kärnkraft på fler än dagens tre tillåtna platser (Oskarshamn, Ringhals och Forsmark). Något som kommer vara helt nödvändigt om det i framtiden ska bli möjligt att bygga de små modulära reaktorer som det varit så mycket tal om.

Man vill också göra staten skadeståndsskyldig om politiken stänger ned kärnkraft i förtid. En tanke som skulle kunna vara av betydelse för att råda bot på dagens situation där många investerare inte vågar satsa på kärnkraft just på grund av rädslan för att oberäknelig politik kan göra det långsiktigt riskabelt.

Viktigt är också förslaget att ge kärnkraften bättre förutsättningar för ekonomiskt stöd med 400 miljarder i gröna kreditgarantier, det vill säga det är inte staten eller skattebetalarna som kommer att stå för notan. Men genom att staten är beredd att ta en del av den ekonomiska risken ökar långivarnas villighet att ge lån för att finansiera kärnkraften.

”Det klagas ibland på att borgerligheten skulle vara besatt av kärnkraft. Men då tänker man inte på hur viktig kärnkraften är.”

Det klagas ibland på att borgerligheten skulle vara besatt av kärnkraft. Men då tänker man inte på hur viktig kärnkraften är för såväl den gröna omställningen, privatpersoners ekonomi, energioberoendet och den svenska industrin.

Det stämmer förvisso att kärnkraft inte kan vara det enda svar man har på klimatkrisen. Men faktum kvarstår att detta energislag är och kommer förbli en viktig faktor. Inte bara som ett svar på klimatkrisen, utan även säkerhetspolitiskt genom att det stärker energioberoendet.

Men också ekonomiskt så till vida att den planerbarhet som kärnkraften innebär kommer vara av stort värde både för att hålla energiprisnivåerna på en acceptabel nivå för privatpersoner, och inte minst för att förse svensk industri med den el som behövs. Så sent som samma dag som Moderaterna presenterade sina reformer varnade Svenska Kraftnät för att de rekordhöga elpriserna kommer återkomma i vinter, och att industrier i värsta fall kommer tvingas vara utan el.

Det är med andra ord mycket som står på spel. Vilka som vinner valet kommer ha betydelse. Regeringen har hittills visat sig oförmögen och ointresserad av några större satsningar på kärnkraft. Påeldade av borgerligheten, folklig opinion och hotet om misstroendeförklaring mot klimatminister Annika Strandhäll (S) kunde den socialdemokratiska regeringen förvisso – efter en lång förhalning – sträcka sig så långt att man i början av året till slut tillät slutförvaringen i Forsmark. Men intresset för att ändra reglerna så att kärnkraften också kan utökas har varit svalt. Istället är det oppositionen som driver utvecklingen framåt.

För att leva upp till epitetet ”den gröna borgerligheten” bör Moderaterna komma med fler satsningar på både klimat- och miljöpolitikens område. Men det går inte annat än att säga att detta är ett viktigt och efterlängtat steg.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons