Skola på Brofästet god kommunaffär

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:Mats Holmertz

Ur ekonomisk synvinkel är skola på Brofästet en god affär. Den löser också platsbristen på andra skolor. Men Brofästet möts av blandade känslor hos elever, lärare och föräldrar.

Nu är utredningen om Brofästet har förutsättningar att hysa särskola och grundskola klar och slutsatsen är att förutsättningarna är goda. Ägarbolaget Kifabs kostnadskalkyl visar att de skiljer drygt 279 miljoner kronor mellan att bygga en helt ny skola och att bygga om Brofästet så att särskolan, Lindöskolans mellanstadium och Vasaskolans och Kalmarsundsskolans högstadier får plats. Det innebär att hyran blir 22,8 miljoner kronor per år jämfört med 40,4 miljoner kronor i en nybyggd skola. Mellanskillnaden räcker till 40 lärare. Dessutom behövs inte den nya förskolan i Norrliden byggas.

– Utredningen säger att det går gott och väl att göra detta. Det finns plats och utmärkta områden, säger Lasse Johansson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Han ser nästan bara fördelar med Brofästet. Storleken är optimal enligt den pedagog förvaltningen lutar sig mot, John Hattie, som förespråkar 800 elever för bästa skolresultat och bästa ekonomi.

    Vid inflyttningen kommer det finnas plats för 700 elever, men det bereds plats för att kunna växla upp till 1 000, något som lärare reagerat på och pekar på att med stora ytor skapas otrygga platser samtidigt som det är "omöjligt att se till alla 1000 elever". Föräldrar är oroliga för trafiksäkerheten på, till och från skolan. Det finns både en oro för att det ska bli fler konflikter när elever från olika områden ska gå på samma skola, och förhoppningar om goda möten.

    – Skolan ger en fördel ur integrationsperspektiv. Man får ihop norra och södra Kalmar och särskolan. Vi ser en möjlighet att stoppa segregationen.

    Trafiksäkerheten bedöms vara god och fler säkerhetsåtgärder planeras.