Ministern: "Vi ska se över lagstiftningen"

Kalmar Artikeln publicerades
Jämställdhetsminister Åsa Regnér vill se över äktenskapslagstiftningen efter ökningen av barnäktenskap.
Foto:Mats Holmertz
Jämställdhetsminister Åsa Regnér vill se över äktenskapslagstiftningen efter ökningen av barnäktenskap.

Lagen om äktenskap ändrades för bara två år sedan, men är redan otillräcklig. Problemen med barnäktenskap gör att regeringen utreder om det är möjligt att skärpa lagstiftningen.

2014 förändrades lagstiftningen gällande äktenskap. Ändringen initierades av den förra regeringen och tanken var att den skulle vara ett skydd mot barnäktenskap. Men riktigt så blev det inte.

– Nej, man hade nog inte förutsätt den stora migrationen och att barn faktiskt var gifta när de kom till Sverige, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Men vi ska göra det här noga, vi ska vara noggranna när vi skärper lagstiftningen. Vi måste stärka barnens rättigheter.

Barnäktenskap ökar i världen. Rädda Barnen publicerade nyligen en rapport där antalet barnäktenskap fördubblats i området runt Syrien. Detta beror ofta på att familjer vill skydda sina flickor i det kaos som ofta råder i krig men också på grund av en återgång till traditionella sedvänjor i avsaknad av fungerande stat.

  Den nya situationen innebär att regeringen nu kommer att kraftsamla runt flickors rätt till sitt eget liv. I februari kommer den att ordna en konferens med fokus på hederskultur, där man kommer att fokusera mycket på barnäktenskap.

  Hur ser du på att kommuner saknar rutiner och policy när man hanterar barnäktenskap?

  – Vi uppmanar kommuner att ha rutiner runt de här frågorna. De måste ha kompetens och fortutbildning. Det är länsstyrelsen i Östergötland som har uppdraget att utbilda och svara på frågor.

  Åsa Regnér menar att man ska betrakta flickor under 18 år och är utan vårdnadshavare som ensamkommande flyktingbarn. Detta alltså även om flickan kommer hit med sin gifta man.

  – Det sker då en annan typ av hantering. Och då kan myndigheterna arbeta med ärendet på ett helt annat vis. Det handlar om rätten till utbildning, asylprövning och rätt till utbildning, säger Åsa Regnér.

  I Danmark separerar man alltid gifta par där den ena partnern är under 18 år. Men ministern är inte säker på att det alltid är rätt väg att gå.

  – Socialtjänsten ska alltid utgå från barnets bästa. Vi är tydliga, barn ska inte vara gifta. Men det är också en ny tid och nya situationer. Vi har sett gifta par där båda är barn som dessutom har ett gemensamt barn.

  Ni vill också göra barnkonventionen till lag, på vilket sätt kan detta få bort barnäktenskap?

  – Vi vill stärka barnens rättigheter. Vi ser en tillbakagång i synen på kvinnan, abortmotståndet har ökat och kvinnors sexuella rättigheter ifrågasätts alltmer. Just nu går vi åt fel håll. Jag pratar mycket med kollegor i Tyskland ett land som också tagit emot många flyktingar, de ställs också nu inför samma problematik.

  Hur ser du på händelsen i Blomstermåla, där en 14-årig gift flicka är gravid?

  – Som minister kan jag naturligtvis inte gå in i enskilda fall. Men ett barn ska naturligtvis ha rätt till sitt eget liv, sin egen utbildning och kunna göra sina egna val. Inte styras av någon.