Magnussons viktigaste strid

Kalmar Artikeln publicerades
Thomas Magnusson har arbetat som försvarsadvokat i 20 år. I dagarna avgörs hans viktigaste fall. Då avgör Högsta Domstolen om de ger Kaj Linna resning.
Foto:Paul Madej
Thomas Magnusson har arbetat som försvarsadvokat i 20 år. I dagarna avgörs hans viktigaste fall. Då avgör Högsta Domstolen om de ger Kaj Linna resning.

Flera års arbete, 300 000 kronor i egna satsade pengar. I dagarna ska Kalmaradvokaten Thomas Magnusson få besked om morddömde Kaj Linna får resning i Högsta domstolen.

För tre år sedan blev Thomas Magnusson kontaktad av livstidsdömde Kaj Linna, dömd för ett brutalt mord och grov misshandel i Kalamark norr om Piteå 2004. Både tingsrätt och hovrätt dömde Kaj Linna utan teknisk bevisning. Domen byggdes egentligen bara på ett vittnesmål, ett vittne som dessutom har ändrat sig.

Kaj Linna har två gånger tidigare lämnat in resningsansökan till Högsta domstolen. Helt utan framgång. Sett till statistiken, där inte ens tre av hundra ansökningar får resning, är chansen för att Kaj Linna ska passera nålsögat liten – för att inte säga mikroskopisk. Det kommer att vara en väldigt nervös försvarsadvokat som snart får ta emot HD:s beslut. För allt ställs på sin spets, det är allt eller inget.

– Får vi prövningstillstånd blir det ingen ny rättegång, det är jag övertygad om. Det finns ingen åklagare som kommer vilja driva det här. Då blir Kaj Linna friad, säger Thomas Magnusson.

  Men om det inte blir prövningstillstånd?

  – Då kommer Kaj Linna tillbringa resten av sitt liv i fängelse. Han kommer aldrig att komma därifrån.

  Anledningen är Kaj Linnas inställning till det han dömts för. Han ansöker inte om benådning eller att få sitt straff tidsbestämt eftersom han menar att han i så fall erkänner gärningen. Han har därför heller inte en enda gång sedan häktningen och fängelsestraffet ansökt om permission.

  Själva idén med Högsta domstolens prövning är att fall som tas upp där ska vara prejudicerande, alltså fungera som regel eller vägledning i likartade mål i framtiden. Det kanske kan vara svårt att visa i det här fallet. Men Thomas Magnusson pekar i stället på en passus där domstolen även tar upp fall där det råder synnerliga skäl. Svag bevisning i tidigare domar, menar han, är skäl nog.

  Tidigt engagerade advokaten två före detta poliser, Peter Karlsson och Jan Olsson. Den senare är lite av en legend och har en bakgrund som expert på gärningsmannaprofiler.

  – Han var tidigt involverad i Thomas Quick-fallet. Han hoppade tidigt av. Sa "dra åt helvete, vem som helst förstår att Quick är oskyldig". Det var 35 år sedan.

  Duon åkte upp till Piteå med inställningen att Kaj Linna varit involverad men inte hade begått brottet. De åkte därifrån övertygad om att han inte ens varit på plats.

  Kaj Linna dömdes alltså mot sitt nekande. Han dömdes på indicier, det fanns ingenting som band honom vid platsen, inga fingeravtryck på något mordvapen eller något dna. Det han fälldes på var en annan persons ord. Ett vittne som dessutom har ändrat sin utsaga flera gånger.

  – Han har bevisligen ljugit under ed. Enligt mig är det grov mened som kan ge åtta år i fängelse, säger Thomas Magnusson.

  Just det velande vittnet är en central del i resningsansökan. En annan del är kopplingar till ett annat mord. Kriminologen Per-Anders Granhag har jämfört Kalamarksfallet med ett rånmord på ett äldre par i Långared i Västergötland 2011. Hans slutsats är att det finns stora likheter. ”Det är en mycket hög sannolikhet att de begåtts av en och samma huvudgärningsman.”

  Kalmaradvokaten Thomas Magnusson har lagt runt 300 000 kronor på en egen utredning och har sedan länge tappat räkningen på hur många egna timmar han lagt ner på fallet.

  Varför?

  – Som advokat får man ett sånt här fall under sin livstid. Det här är min baby. Jag kunde inte låta blir det. Det känns så fel att låta en människa sitta oskyldigt dömd.

  Han menar att han redan lyckats nå viss framgång. Högsta domstolen har förordnat honom som offentlig försvarare. Men hur det går vågar han inte gissa.

  – Det finns inte en expert i hela landet som kan säga något om resningsansökan. Förra gången blev det tre röster för avslag och två för resning. Tänk dig, en enda röst.

  Då slutade avgörandet i djup oenighet. För de två justitieråden som förordade resning handlade allt om vittnets trovärdighet, de motiverade sitt beslut med: ”Tilltron till vittnets uppgifter har haft sådan betydelse för hovrättens avgörande att de nu nämnda förhållandena, sammantagna med bevisläget i övrigt i målet, innebär att det enligt vår mening finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om Kaj Linna har förövat de brott, för vilka han dömts”.

  Huvudpersonen själv uttalade sig i Dagens Nyheter för drygt en vecka sedan.

  "Jag känner mig väldigt lugn. Alla fakta ligger på bordet och jag har svårt att förstå hur Högsta domstolen skulle kunna säga nej den här gången. Men visst, jag har sett märkliga resonemang tidigare", sa han.

  Fakta

  Mordet

  14 april 2004: Bröderna Sune och Roger Lindberg, 57 respektive 59 år gamla, blir överfallna i sitt hem i Kalamark utanför Piteå. Roger avlider och Sune skadas svårt.

  26 april: Kaj Linna häktas i sin frånvaro.

  1 juli: Kaj Linna grips i Swansea, Wales, och blir utelämnad till Sverige.

  18 mars 2005: Hovrätten för övre Norrland fastställer tingsrättens livstidsdom.

  5 december 2006: HD avslår resningsansökan.

  21 oktober 2010: HD avslår resningsansökan.

  28 oktober 2015: Ny resningsansökan genom Thomas Magnusson

  24 november 2016: HD har möte angående resningsansökan.

  Visa mer...