Annons

Krafttag krävs för Östersjön

Att rädda Östersjön är viktigast. Det slås fast i det nya regionala tillväxtprogrammet för Kalmar län.
Kalmar • Publicerad 31 december 2003

Programmet innehåller analyser och beskrivningar av länets hållbarhet, styrka och svagheter, ur tre aspekter: den ekonomiska, sociala samt ekologiska.

Vad miljön beträffar konstateras att den största ekologiska utmaningen för länet är att rädda Östersjön från den övergödning som leder till kraftig algtillväxt. Bedömningen är att algerna håller på att riskera en av länets främsta tillgångar både som besökslän och som attraktiv bostadsmiljö.

Annons

Det katastrofscenario som tecknas i materialet är ett utslaget yrkesfiske och en fortsatt algtillväxt som omöjliggör badande och friluftsliv i skärgården och på Öland. Gemensamma och nationella insatser anbefalles för att säkra Östersjöns framtid liksom samverkan med övriga länder runt Östersjön. Den forskning i marinbiologi som bedrivs vid Högskolan i Kalmar kan vara ett led i dessa åtgärder genom värdefull ny kunskap, anses det.

Kalmar län i botten

När det gäller den sociala hållbarheten konstaterar programmet att Sverige i dag är ett delat land. Storstäderna står för hög tillväxt och höga inkomster medan övriga landet har både lägre utbildningsgrad och inkomster. Här hamnar Kalmar län i botten. Regionen strävar därför efter att bygga upp miljöer för boende och arbete utanför de renodlade tillväxtområdena. Förutsättningen för detta är fungerande kommunikationer. I dag en bristvara.

Integrationen bedöms som en annan social överlevnadsfråga.

"Vi ser också ett delat land mellan svenskar och invandrare... regionen är övertygad att vi kan skapa ökad tillväxt genom att ta tillvara de mänskliga resurser som i dag är outnyttjade. Genom ett lärlingssystem som ger den nyanlände både identitet genom arbete och ett språk genom att vistas i svensktalande miljöer, är vi övertygade om att vi kan förändra denna situation", heter det i denna delen.

När det gäller den tredje delen, den ekonomiska hållbarheten, är Kalmar län hårt utsatt enligt tillväxtprogrammet. I många av länets tolv kommuner viker befolkningsunderlaget. Vi måste skapa ekonomisk tillväxt även i dessa kommuner, konstateras det, dock utan angivande hur detta ska gå till.

Övergripande mål

Materialet avslutas med att ett tiotal övergripande mål preciseras för den regionala tillväxten, bland annat dessa:

Löneutvecklingen i länet ska vara över snittet för landet.

Skillnaden i löner mellan kvinnor och män ska minska.

Annons

Andelen personer i arbete i länet med utländsk bakgrund ska öka.

Positivt flyttnetto till länet, det vill säga fler ska flytta in än ut.

Väg-, järnvägs- och IT-nät ska knyta samman alla delar av länet.

Högskolan i Kalmar ska bli universitet.

Tillväxtprogrammet gäller 2004-2007. Det är beslutat i politisk ordning med regionförbundet som huvudman och förankrat i både kommuner och landsting. En annan förankring har skett i det så kallade partnerskapet där företrädare för olika intressegrupper i samhället, näringsliv, fack och olika myndigheter sitter.

Gunnar Rockström
Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons