Annons

”Krafslösaskogen är en ovärderlig tillgång”

Krafslösaskogen är en ovärderlig tillgång för Kalmars norra stadsdelar! Det är det enda sammanhängande skogsområdet i direkt anslutning till Ljusstaden i söder, till Vimpeltorpet i väster, till Snurrom i norr och med golfbanan i öster. Hit till denna vackra blandskog med högresta tallar och granar på småkuperad blåbärsmark kan flera tusen boende och verksamma i närområdet tas sig på korta gångavstånd.
Insändare • Publicerad 22 april 2024
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Krafslösaskogen är mycket flitigt frekventerad av de närboende, av förskolor, fritidsverksamhet, motionärer, bärplockare och andra som vill njuta av den ”orörda” skogsmarken. Det är en omistlig kvalitet att ha denna skogsmark så lättillgänglig!

Under de senaste fem åren har mycket byggande skett i dess omedelbara närhet. Norra Vimpeltorpet har tillkommit med flerbostadshus, rad- och kedjehus, och framför allt har niohundra lägenheter i flerbostadshus byggts i Snurrom. I tallskogen norr därom väntar sedan ett par år det färdigställda gatunätet på ytterligare hundratals lägenheter i olika boendeformer. Den väldiga ”Fanerdun-tomten” söder därom har legat outnyttjad i 15 år, men har potential att inrymma många hundra bostäder tillsammans med skola, fritidsverksamhet och centrumfunktioner.

Annons

Ju fler bostäder, verksamheter och brukare som tillkommer, desto mer värdefull och utnyttjad blir den kvarvarande skogsmarken. Den samlade forskningen om den stora betydelsen av närbelägen och lättillgänglig natur är entydig när det gäller både fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande, för naturupplevelser och frihetskänsla.

Trots detta planerar kommunen nu en väg att skära tvärs igenom Krafslösaskogen, med mattor av bostadskvarter utlagda i skogsområdet. Detta kommer att resultera i total sönderdelning av den sammanhängande skogsmarken. En omfattande skogsavverkning kommer att krävas för att ge plats för gator och bostadskvarter med olika boendeformer i flerbostadshus, rad- och kedjehus med flera. Slutresultatet är entydigt! Den ovärderliga Krafslösaskogen blir ett minne blott, där små skogsrester ligger utspridda mellan bostäderna. Är det så vi vill ha det?

I samrådet om den föreslagna detaljplanen har mängder av seriösa yttranden inkommit med väl underbyggda argument för att spara Krafslösaskogen. Kommunens bemötanden ger intryck av förutbestämda förändringar bortom all påverkan. Tvärtom har ju kommunen alla möjligheter att tänka om och revidera både strukturplanen och detaljplanen i syfte att säkra skogsmarkens värde för dagens och morgondagens brukare. Än är det inte för sent!

Behovet att tvunget exploatera denna värdefulla naturmark är obegripligt, särskilt med tanke på kommunens egen grönområdesstrategi och all den potentiella byggnadsmark som redan finns för kanske tusen bostäder i Snurrom och på ”Fanerdun-tomten”! Färdigställ det som påbörjats först, i stället för att i helt oträngt mål förstöra den för alla så viktiga Krafslösaskogen!

Ett märkligt argument som har används är att naturområden kan tillgodoses på golfbanan och på Värsnäs/Horsö fem kilometer bort. Detta synsätt är inte värdigt Kalmar kommun och samhällsbyggnadsnämnden, som i alla andra sammanhang vill hålla en hög profil vad gäller naturvård, boendekvaliteter och hälsofrämjande.

Kommunens lovvärda miljöambitioner blir inte testade förrän i ett skarpt läge, och där är vi nu! Bevara Krafslösaskogen!

Peter Engström

En av många nyttjare och njutare av Krafslösaskogen

Annons
Annons
Annons
Annons