Klartecken för grävning i Slottsallén

Kommunen vill sätta ny belysning i Slottsallén och för att göra det behövs dispens från biotopskyddet. Länsstyrelsen har ställde krav om att grävning ska ske mitt i cykelbanan. Kommunen överklagade och nu kan grävningen anpassas efter trädens rötter.
Kalmar • Publicerad 6 december 2019